Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skokovská stezka

Dokumentární film o Skokovské poutní stezce, který vznikl v rámci projektů gymnázia Přírodní škola.

 

skokovska-stezka_pruvodce_1.09-1-_stranka_1.jpg
Stáhněte si průvodce

V roce 2009 proběhl "zkušební" provoz, poutníci a ostatní návštěvníci mohli využít značené trasy a stávajících dostupných služeb. Program svého putování si musí připravit sami a rovněž si zajistit nezbytné služby, zejména ubytování. Kapacita ubytovacích zařízení po trase je v některých místech malá a nemusí vyhovovat některým požadavkům, zejména pokud jde o ceny, bohužel zatím zde zcela chybí laciné poutnické ubytovny. Rovněž je třeba počítat s tím, že některé úseky trasy jsou dosud neupravené a obtížně schůdné (bujná vegetace, překážky, přechody vodních toků bez lávek a mostů), na úpravě a vylepšení těchto úseků usilovně pracujeme s podporou Karlovarského kraje, obcí regionu a zejména s pomocí dobrovolníků z řad přátel Skoků a poutnictví. Délka trasy z Teplé do Skoků je 57,6 km, až do Žlutic potom 66,5 km. Pro případný návrat do Teplé lze využít trasy Žlutice-Bečov nad Teplou-Teplá, a to po železnici. V Bečově nad Teplou, kde je přestup na vlak ve směru na Mariánské Lázně, doporučujeme navštívit místní státní hrad a zámek s expozicí významné kultovní památky - relikviáře sv. Maura.

Trasa poutní stezky je z ideových důvodů značena pouze jednosměrně, směr pouti je z Teplé do Skoků a dále do Žlutic s návratem po železnici přes Bečov nad Teplou do Teplé. Putování proti vyznačenému směru poutní cesty tedy nedoporučujeme!

Vykonání řádné a mimořádné pouti po Skokovské stezce - k obdržení certifikátu je potřeba absolvovat celou poutní trasu z Teplé do Skoků, na základě předložení poutnického pasu - kredenciálu - s potvrzením z míst na trase získá poutník u kostelní služby ve Skocích potvrzení - certifikát - o vykonání řádné pouti k P. Marii Pomocnici ze Skoků. Při významných příležitostech (jako jsou mariánské svátky, hlavní poutě a další významné akce ve Skocích) jsou vyhlašovány mimořádné , tzv. "malé", zkrácené poutě, kdy pro získání certifikátu postačí absolvovat pouze trasu z Toužimi do Skoků.

Pro případný přístup do Skoků  ve směru od Žlutic bude možno využít zvláštního značení - modré kruhové značky. Ve spolupráci s KČT připravujeme nové značení této trasy.  

 

 

POUTNÍ SEZÓNA 2017 

Tradiční zahájení hlavní letní poutní sezóny 2017 ve Skocích a na Skocké stezce proběhne ve čtvrtek 29. června 2017 v klášteře premonstrátů v Teplé, kdy opět společnou poutí vyrazí poutníci s poutní kopií dobrotivého obrazu P. Marie Pomocnice ze Skoků na Skockou stezku. K letošnímu významnému výročí připravujeme vyhlášení mimořádných, tj. zkrácených poutí. Vysvěcení Skokovské kaple a vznik zdejšího dobrotivého obrazu si připomeneme slavnou poutí na konci září. V rámci oslav výročí připravujeme také další duchovní a kulturní aktivity.

V Teplé Vám doporučujeme návštěvu nově otevřené zrekonstruované části kláštera a nových prohlídkových tras.  

kk_logo.jpgKarlovarský kraj poskytl v roce 2016 dotaci ze svého rozpočtu ve výši 15.000 Kč na projekt Propagační materiály pro poutní místo Skoky u Žlutic a poutní Skokovskou stezku. Poutníci se tedy mohou o letošní poutní sezóně těšit na nové průvodce a další informační materiály. 

 

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ A SDĚLENÍ POUTNÍKŮM

POZOR! V úseku z Toužimi do Radyně je trasa stezky nově vedena po silnici směr Žlutice, dlouhodobě neprůchodný úsek kolem Toužimských rybníků musel být zrušen.  Zrušena byla také odbočka v Přílezích k bývalému radaru - radar byl bohužel v roce 2015 zbořen! V roce 2017 jsme také dokončili další etapu projektu Skokovské stezky, a to vytvořením zpáteční trasy ze Skoků do Teplé, která vede přes Žlutice a Bečov nad Teplou. V Bečově nad Teplou je uložen relikviář sv. Maura, čímž duchovní rozměr pouti obohacujeme právě o sv. Maura. Pro Vaší cestu a orientaci v terénu můžete také využít našich mapek (viz níže, nebo si jí stáhněte  zde).

Od května budou k dispozici nové tištěné průvodce po stezce, v české a německé mutaci. 

 

Průvodce po Skokovské stezce (skládací mapa) je možno stáhnout zde (nebo v pravém sloupci kliknutím na obrázek) ve formátu PDF (vhodný pro tisk na velký formát A3),  pro tisk v praktičtějším formátu A4 je průvodce ke stažení a tisku na těchto odkazech:

    Průvodce po Skokovské stezce (brožurka) (mapky a popis trasy, soubor v PDF pro tisk na formát A4, )

   Mapky trasy Skokovské stezky (3 mapky, soubor JPG upravené pro tisk na formát A4)

Průvodce v tištěné podobě lze zakoupit v pokladně návštěvnického provozu kláštera premonstrátů v Teplé (od května 2017). 

Mapka trasy poutní stezky je ke stažení rovněž zde - klikni na obrázek mapky (vhodná pouze pro velkoformátový tisk na formát A3, pro tisk na menší formát použijte upravené mapky - viz odkaz výše):

 

Mapka Skocké stezky vhodná pro velkoformátový tisk na formát A3

 

Nové značení trasy od roku 2015 představuje bílá mariánská hvězna na modrém čtvercovém podkladu.  Poutníkům a dalším návštěvníkům Skokovské stezky nedoporučujeme putování proti stanovenému směru z Teplé přes Skoky do Žlutic - značení je pouze v tomto směru! 

 

stezka_znacka.gif

Značka trasy Skokovské stezky

 

Poutnické pasy a certifikáty - od roku 2010 jsou na poutní stezce v průběhu poutní sezóny zavedeny pro zájemce poutnické pasy a vydávání certifikátů o vykonání poutě. Pasy jsou vydávány poutníkům v Teplé, v pokladně "starého" návštěvnického provozu kláštera. K pasům obdržíte označení poutníka, modrou stužku, nebo si lze zakoupit placku - odznak poutníka. Certifikáty vydává po předložení potvrzených poutnických pasů služba v kostele ve Skocích.  Při vyhlášení mimořádné, tj. "malé", zkrácené poutě, jsou poutnickém pasy vydávány v toužimském turistickém infocentru nebo na jiném určeném místě. Ve Skocích je pak opět vydán zvláštní certifikát. Více informací naleznete v článku Poutnické pasy a certifikáty.

 

motiv-kredencialcertifikat2016.jpg

 

Průvodce po Davidově naučné stezce lze stáhnout ZDE.

Informace o nabídce ubytovacích a stravovacích služeb najdete zatím na těchto webech:

                                        http://www.cestazmesta.cz

                                        http://www.klastertepla.cz

                                        http://www.novydvur.cz

Pro kontakt ohledně organizace poutnického provozu využívejte během léta a poutní sezóny této emailové adresy (mimo období kolem poutní sezóny však nemusí být pravidelně obsluhována, v tomto případě raději využijte kontaktu přímo na naše sdružení):

stezkaskoky@email.cz

 

 

Příspěvky ze zahájení poutních sezón na Skokovské stezce v minulých letech naleznete zde (klikni na příslušný rok): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

stezka-slav.-tepla-2010.jpg

 Slavnostní otevření poutní stezky v tepelském kláštěře 1.7. 2010 administrátorem tepelské kanonie P. Augustinem Kováčikem, předsedou Pod střechou, o. s., Jiřím Schierlem a biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským.


**********************************************************************************************

 Zájemcům o problematiku poutnictví můžeme doporučit web občanského sdružení ULTREIA

ultreia.-o.-s._logo.jpg

 http://www.ultreia.cz

 

Návštěvníkům Karlovarského kraje doporučujeme navštěvu krajského turistického portálu ŽIVÝ KRAJ

zivy-kraj_logo-gif-.gif

 

 

 

Příspěvky

Zahájení poutní sezóny 2017 - společné putování z Teplé do Skoků

21. 2. 2017

Tradiční zahájení poutní sezóny na Skokovské stezce a ve Skocích proběhne v letošním jubilejním roce 2017 ve čtvrtek 29. června v Teplé, kdy se zde opět sejdou poutníci, aby společně putovali s poutním obrazem do Skoků. Bližší informace k organizaci poutě budou uveřejněny zde v průběhu roku.

 

Mimořádná malá pouť po stezce 24. a 25. září 2016

10. 9. 2016

Při příležitosti pouti k P. Marií Skokovské za uzdravení nemocných vyhlašujeme na sobotu 24. a neděli 25. září 2016 konání mimořádné "malé" poutě z Toužimi do Skoků. V tento termín bude možné vykonat pouť po stezce v úseku Toužim-Skoky a obdržet příslušný certifikát. Zájemci si vyzvednou poutní pas - kredenciál v Infocentru Toužim, v sobotu od 9:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 12:00 hodin. Putování není organizované a pas získáte pouze v době provozu infocentra. Certifikát obdrží poutník po předložení poutního pasu v kostele ve Skocích. 

 

Putování s PoUtNíKeM a malá pouť v září 2016

10. 8. 2016

poutnik2016_nwebmal.jpg

Petr Hirsch, známý také jako PoUtNíK, pořádá ve dnech 1. až 4. září 2016 společnou pouť po Skokovské stezce z Teplé do Skoků.

Při této příležitosti vyhlašujeme na sobotu 3. a neděli 4. září 2016 také malou pouť po Stezce z Toužimi do Skoků.

Více informací k této akci najdete v celém příspěvku. 

 

Zahájení poutní sezóny 2016 a společné putování do Skoků

22. 6. 2016

Zahájení letošní poutní sezóny na mariánské poutní Skokovské stezce proběhne ve čtvrtek 30. června 2016 v Teplé, a to tradiční společnou poutí s kopií dobrotivého obrazu P. Marie Pomocnice ze Skoků. Sraz účastníků poutě je v 10:00 hodin před klášterním kostelem. Bližší informace k organizaci akce v celém příspěvku.

PŘIHLÁŠKA NA POUŤ ZDE

 

Vykonání mimořádné pouti po Skokovské stezce z Toužimi do Skoků 2. a 3. července 2016

21. 6. 2016

Při příležitosti skokovské poutní slavnosti a historického titulárního svátku skokovského kostela vyhlašujeme konání mimořádné pouti po poutní stezce z Toužimi do Skoků na sobotu 2. a neděli 3. července 2016. Putuje se individuálně, poutníci musí dorazit do Skoků do neděle 3.7. Na základě potvrzeného poutnického pasu, který poutníci získají v toužimském infocentru v sobotu 2.7. od 9:00 do 18:00 hodin a v neděli 3.7. od 9:00 do 12:00 hodin, a absolvování poutní trasy z Toužimi do Skoků získají poutníci ve Skocích příslušný certifikát o vykonání pouti. 

V sobotu 2. července se lze připojit k poutníkům, kteří jdou společně z Teplé do Skoků s obrazem. Sraz je v 9:00 hodin u toužimského kostela.

 

Zahájení poutní sezóny 2015 a společné putování do Skoků

17. 6. 2015

Tradiční zahájení hlavní letní poutní sezóny 2015 ve Skocích a na Skocké stezce proběhne 2. července 2015 v klášteře premonstrátů v Teplé. Sraz účastníků akce bude v 9:45 hodin.

Více k organizaci putování naleznete v celém příspěvku.

 

 

Záhájení poutnické sezóny a společné putování z Teplé do Skoků 2014

14. 5. 2014

Letošní poutní sezóna na Skokovské stezce byla zahájena tradiční společnou poutí z Teplé do Skoků ve čtvrtek 3. července 2014 v klášteře premonstrátů v Teplé. Více informací o zahájení poutnické sezóny najdete v celém příspěvku.

 

Záhájení poutnické sezóny a společné putování z Teplé do Skoků 2013

3. 7. 2013

Již tradiční zahájení poutnické sezóny na Skokovské stezce společnou třídenní poutí z kláštera premonstrátů v Teplé do Skoků proběhlo 4. července 2013, kdy první poutníci vyrazili na I. etapu pouti.  Více o společném putování v celém příspěvku.

 

Poutnické pasy a certifikáty

1. 1. 2013

motiv-kredencialcertifikat2016.jpgOd poutní sezóny 2010 je zavedeno pro poutníky po Skokovské stezce vydávání poutnických pasů a certifikátů - potvrzení o vykonání poutě. 

Pasy jsou k dostání v Teplé, v pokladně návštěvnického provozu kláštera premonstrátů Teplá. Při konání mimořádných malých poutí dle předchozího oznámení, také v Toužimi (např. při příležitosti mariánských poutí). 

 

Skokovská stezka - provoz zahájen 1. července 2010

1. 5. 2010

Obrazek1.7. 2010 v 9.00 hodin v klášteře premonstrátů proběhlo, za účasti administrátora Kanonie premonstrátů v Teplé P. Jána Augustina Kováčika, Opraem., a hostů v čele s plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským, slavnostní otevření poutní trasy, které bylo spojeno s bohoslužbou, posvěcením kopie poutního obrazu, požehnáním poutníkům a se společným putováním prvních 13 poutníků po stezce na pouť do Skoků.