Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skokovská stezka

Dokumentární film o Skokovské poutní stezce, který vznikl v rámci projektů gymnázia Přírodní škola.

 

skokovska-stezka_pruvodce_1.09-1-_stranka_1.jpg
Stáhněte si průvodce

V roce 2009 proběhl "zkušební" provoz, poutníci a ostatní návštěvníci mohli využít značené trasy a stávajících dostupných služeb. Program svého putování si musí poutníci připravit sami a rovněž si včas a předem zajistit nezbytné služby, zejména ubytování a stravování. Kapacita ubytovacích zařízení po trase je v některých místech malá a nemusí vyhovovat některým požadavkům, zejména pokud jde o ceny, bohužel zatím zde zcela chybí laciné poutnické ubytovny. Rovněž je třeba počítat s tím, že některé úseky trasy jsou dosud neupravené a obtížně schůdné (bujná vegetace, překážky, přechody vodních toků bez lávek a mostů), na úpravě a vylepšení těchto úseků usilovně pracujeme s podporou Karlovarského kraje, obcí regionu a zejména s pomocí dobrovolníků z řad přátel Skoků a poutnictví. Délka trasy z Teplé do Skoků je 57,6 km, až do Žlutic potom 66,5 km. Pro případný návrat do Teplé lze využít trasy Žlutice-Bečov nad Teplou-Teplá, a to po železnici. V Bečově nad Teplou, kde je přestup na vlak ve směru na Mariánské Lázně, doporučujeme navštívit místní státní hrad a zámek s expozicí významné kultovní památky - relikviáře sv. Maura.

Trasa poutní stezky je z ideových důvodů značena pouze jednosměrně, směr pouti je z Teplé do Skoků a dále do Žlutic s návratem po železnici přes Bečov nad Teplou do Teplé. Putování proti vyznačenému směru poutní cesty tedy nedoporučujeme!

Vykonání řádné "velké" a mimořádné "malé" pouti po Skokovské stezce - k obdržení certifikátu je potřeba absolvovat celou poutní trasu z Teplé do Skoků, na základě předložení poutnického pasu - kredenciálu - s potvrzením z míst na trase získá poutník u kostelní služby ve Skocích potvrzení - certifikát - o vykonání řádné pouti k P. Marii Pomocnici ze Skoků. Při významných příležitostech (jako jsou mariánské svátky, hlavní poutě a další významné akce ve Skocích) jsou vyhlašovány mimořádné , tzv. "malé", zkrácené poutě, kdy pro získání certifikátu postačí absolvovat pouze trasu z Toužimi do Skoků.

Pro případný přístup do Skoků  ve směru od Žlutic bude možno využít prozatímního zvláštního značení - modré kruhové značky. Ve spolupráci s KČT připravujeme nové značení této trasy.  

 

POMOC PŘI BUDOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ POUTNÍ STEZKY

Základní informace ohledně pomoci při budování a údržbě trasy poutní stezky najdete v příspěvku ZDE.

 

POUTNÍ SEZÓNA 2018

Tradiční zahájení hlavní letní poutní sezóny 2018 ve Skocích a na Skocké stezce proběhne ve čtvrtek 28. června 2018 v klášteře premonstrátů v Teplé, kdy opět společnou poutí vyrazí poutníci s poutní kopií dobrotivého obrazu P. Marie Pomocnice ze Skoků na Skockou stezku - podrobnosti k organizaci putování (vč. přihlášek) budou uveřejněny v průběhu června. K letošnímu výročí projektu Živé Skoky připravujeme vyhlášení mimořádných, tj. zkrácených poutí.  Upozornění k aktuálnímu stavu stezky najdete níže.

V Teplé Vám doporučujeme návštěvu nově otevřené zrekonstruované části kláštera a nových prohlídkových tras.  

kk_logo.jpg  Karlovarský kraj poskytl v roce 2016 dotaci ze svého rozpočtu ve výši 15.000 Kč na projekt Propagační materiály pro poutní místo Skoky u Žlutic a poutní Skokovskou stezku. Díky tomu mají poutníci k dispozici nové průvodce a další informační materiály. 

 

AKTUÁLNÍ UPOZORNĚNÍ A SDĚLENÍ POUTNÍKŮM

Úsek Toužim - Radyně. POZOR! Trasa stezky je v tomto úseku nově vedena po silnici směr Žlutice (původní trasu kolem Toužimských rybníků se nepodařilo zprůchodnit a je tedy zrušena). 

Odbočka k bývalému radaru v Přílezích. Odbočka je zrušena z důvodu  zboření objektu v roce 2015. 

V roce 2017 jsme dokončili další etapu projektu Skokovské stezky, a to vytvořením zpáteční trasy ze Skoků do Teplé, která vede přes Žlutice a Bečov nad Teplou. V Bečově nad Teplou je uložen relikviář sv. Maura, čímž duchovní rozměr pouti obohacujeme právě o možnost uctění ostatků sv. Maura. Pro Vaší cestu a orientaci v terénu můžete také využít našich mapek (viz níže, nebo si jí stáhněte  zde).

V rámci připrav na letošní poutní sezónu budeme postupně odstraňovat vzniklé závady ve značení a stavu stezky. Děkujeme za Vaše zprávy ke stavu stezky a také za případnou pomoc při údržbě stezky (plánované brigády na stezce budou uveřejňovány v Aktualitách)

 

Průvodce po Skokovské stezce (skládací mapa) je možno stáhnout zde (nebo v pravém sloupci kliknutím na obrázek) ve formátu PDF (vhodný pro tisk na velký formát A3),  pro tisk v praktičtějším formátu A4 je průvodce ke stažení a tisku na těchto odkazech:

    Průvodce po Skokovské stezce (brožurka) (mapky a popis trasy, soubor v PDF pro tisk na formát A4, )

   Mapky trasy Skokovské stezky (3 mapky, soubor JPG upravené pro tisk na formát A4)

Průvodce v tištěné podobě lze zakoupit v pokladně návštěvnického provozu kláštera premonstrátů v Teplé (tj. pokladna u klášterního kostela). 

Mapka trasy poutní stezky je ke stažení rovněž zde - klikni na obrázek mapky (vhodná pouze pro velkoformátový tisk na formát A3, pro tisk na menší formát použijte upravené mapky - viz odkaz výše):

 

Mapka Skocké stezky vhodná pro velkoformátový tisk na formát A3

 

Nové značení trasy od roku 2015 představuje bílá mariánská hvězna na modrém čtvercovém podkladu.  Toto speciální značení je pouze ve směru pouti z Teplé do Skoků, putování opačným směrem z hlediska dobré orientace a dodržení smyslu  poutě poutníkům ani dalším návštěvníkům rozhodně nedoporučujeme!

 

stezka_znacka.gif

Značka trasy Skokovské stezky

 

Poutnické pasy a certifikáty - od roku 2010 jsou na poutní stezce v průběhu poutní sezóny zavedeny pro zájemce poutnické pasy a vydávání certifikátů o vykonání poutě. Pasy jsou vydávány poutníkům v Teplé, v pokladně "starého" návštěvnického provozu kláštera. K pasům obdržíte označení poutníka, modrou stužku, nebo si lze zakoupit placku - odznak poutníka. Certifikáty vydává po předložení potvrzených poutnických pasů služba v kostele ve Skocích.  Při vyhlášení mimořádné, tj. "malé", zkrácené poutě, jsou poutnickém pasy vydávány v toužimském turistickém infocentru nebo na jiném určeném místě. Ve Skocích je pak opět vydán zvláštní certifikát. Více informací naleznete v článku Poutnické pasy a certifikáty.

 

motiv-kredencialcertifikat2016.jpg

 

Průvodce po Davidově naučné stezce lze stáhnout ZDE.

Informace o nabídce ubytovacích a stravovacích služeb najdete zatím na těchto webech:

                                        http://www.cestazmesta.cz

                                        http://www.klastertepla.cz

                                        http://www.novydvur.cz

Pro kontakt ohledně organizace poutnického provozu využívejte během léta a poutní sezóny této emailové adresy (mimo období kolem poutní sezóny však nemusí být pravidelně obsluhována, v tomto případě raději využijte kontaktu přímo na naše sdružení):

stezkaskoky@email.cz

 

 

Příspěvky ze zahájení poutních sezón na Skokovské stezce v minulých letech naleznete zde (klikni na příslušný rok): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

stezka-slav.-tepla-2010.jpg

 Slavnostní otevření poutní stezky v tepelském kláštěře 1.7. 2010 administrátorem tepelské kanonie P. Augustinem Kováčikem, předsedou Pod střechou, o. s., Jiřím Schierlem a biskupem plzeňským Mons. Františkem Radkovským.


**********************************************************************************************

 Zájemcům o problematiku poutnictví můžeme doporučit web občanského sdružení ULTREIA

ultreia.-o.-s._logo.jpg

 http://www.ultreia.cz

 

Návštěvníkům Karlovarského kraje doporučujeme navštěvu krajského turistického portálu ŽIVÝ KRAJ

zivy-kraj_logo-gif-.gif

 

 

 

Příspěvky

Pomoc při údržbě poutní stezky v roce 2018

19. 6. 2018

Informace o případné pomoci při údržbě poutní trasy Skocké stezky najdete v příspěvku ZDE nebo v Aktualitách ZDE.

 

Úseky poutní stezky a plochy ve Skocích určené k údržbě

19. 6. 2018

V tomto příspěvku najdete informace k údržbě poutní stezky včetně mapky. V případě zájmu si můžete některý z úseků vzít pod patronát. Dále jsou zde uvedeny plochy ve Skocích, které se rovněž pravidelně udržují. Více v celém příspěvku.

 

Zahájení poutní sezóny 2018 a společné putování do Skoků 28. června

4. 4. 2018

34035328_10155949553088935_4111659517735862272_n.jpg
Tradiční zahájení poutní sezóny 2018 na Skokovské stezce a ve Skocích proběhne ve čtvrtek 28. června v klášteře v Teplé, kdy na společnou pouť po poutní stezce vyrazí poutníci.

Sraz je v 10:00 hodin před klášterním kostelem v Teplé, ve 13:00 hodin proběhne setkání v konventní kapli u skokovského poutního obrazu, kde poutníkům požehná zástupce zdejší kanonie a poté se poutníci vydají na stezku - vycházet se bude kolem 13:15 od klášterního kostela.

P ř i h l á š k y zasílejte na emailovou adresu: podstrechou@email.cz, případně také na adresu: stezkaskoky@email.cz 

Další informace k této akci a k organizaci letošního putování do Skoků najdete v celém příspěvku.

 

Mimořádná poutní akce k 300. výročí poutního místa

30. 9. 2017

Při příležitosti letošního výročí 300 let od vzniku poutního místa ve Skocích vyhlašujeme mimořádnou poutní sezónu. V době od srpna do konce září lze vykonat mimořádnou "malou" pěší pouť do Skoků. Více v celém příspěvku.

POZOR! Od úterý 26. do středy 27. září nedoporučujeme putovat do Skoků - kostel bude dočasně uzavřen!

 

Putování do Skoků s PoUtNíKeM 7.-9.9.2017

8. 8. 2017

Petr PoUtNíK Hirsch připravuje na začátku září při příležitosti letošního Skockého jubilea společné putování po poutní Skokovské stezce. To by mělo proběhnout ve dnech 7 až 9 září 2017. Více na stránkách PoUtNíKa.

 

Zahájení poutní sezóny 2017 - společné putování z Teplé do Skoků

29. 6. 2017

stezka-pout-2017.06a--13-minis.jpgTradiční zahájení poutní sezóny na Skokovské stezce a ve Skocích proběhne v letošním jubilejním roce 2017 ve čtvrtek 29. června v Teplé, kdy se zde opět sejdou poutníci, aby společně putovali s poutním obrazem do Skoků. Bližší informace k organizaci poutě najdete v celém příspěvku.

putovani-po-stezce2017_plakjpg.jpg

 

Stav stezky v roce 2017

9. 5. 2017

Pro poutní sezónu 2017 platí změny a upozornění pro tyto úseky:
Úsek Toužim - Radyně.
Odbočka k bývalému radaru v Přílezích.
Zpáteční trasa Žlutice-Bečov nad Teplou-Teplá.

Více informací v celém příspěvku.

 

 

Mimořádná malá pouť po stezce 24. a 25. září 2016

10. 9. 2016

Při příležitosti pouti k P. Marií Skokovské za uzdravení nemocných vyhlašujeme na sobotu 24. a neděli 25. září 2016 konání mimořádné "malé" poutě z Toužimi do Skoků. V tento termín bude možné vykonat pouť po stezce v úseku Toužim-Skoky a obdržet příslušný certifikát. Zájemci si vyzvednou poutní pas - kredenciál v Infocentru Toužim, v sobotu od 9:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 12:00 hodin. Putování není organizované a pas získáte pouze v době provozu infocentra. Certifikát obdrží poutník po předložení poutního pasu v kostele ve Skocích. 

 

Putování s PoUtNíKeM a malá pouť v září 2016

10. 8. 2016

poutnik2016_nwebmal.jpg

Petr Hirsch, známý také jako PoUtNíK, pořádá ve dnech 1. až 4. září 2016 společnou pouť po Skokovské stezce z Teplé do Skoků.

Při této příležitosti vyhlašujeme na sobotu 3. a neděli 4. září 2016 také malou pouť po Stezce z Toužimi do Skoků.

Více informací k této akci najdete v celém příspěvku. 

 

Zahájení poutní sezóny 2016 a společné putování do Skoků

22. 6. 2016

Zahájení letošní poutní sezóny na mariánské poutní Skokovské stezce proběhne ve čtvrtek 30. června 2016 v Teplé, a to tradiční společnou poutí s kopií dobrotivého obrazu P. Marie Pomocnice ze Skoků. Sraz účastníků poutě je v 10:00 hodin před klášterním kostelem. Bližší informace k organizaci akce v celém příspěvku.

PŘIHLÁŠKA NA POUŤ ZDE