Jdi na obsah Jdi na menu
 

Úseky poutní stezky a plochy ve Skocích určené k údržbě

19. 6. 2018

Přehled úseků trasy poutní stezky, které je potřeba pravidelně udržovat sekáním

Jedná se o úseky nepoužívaných polních a lesních cest, pěšin a stezek, a také plochy kolem některých památek, které pravidelně zarůstají vegetací. Tyto úseky a plochy je třeba pravidelně udržovat sekáním pro lepší orientaci poutníků v terénu a jejich pohodlnější pohyb za nepříznivého počasí.

Tučně červeně vyznačené úseky jsou aktuálně vysekané a upravené - DĚKUJEME patronům a brigádníkům!

1 - úsek polní-lesní cesty mezi osadou Šafářské Domky a silnicí z Teplé do Dřevohryz.
2 - Dřevohryzy, plocha kolem památníku A. M. Davida a odpočívadla.

3 - úsek odbočky ze silnice k Röllerovu mlýnu, úsek lesní-polní cesty od silnice až na okraj Dobré Vody.
4 - úsek lesní cesty od silnice přes Dolské Domky k silnici.

5 - úsek polní cesty přes louku od silnice k Třebouni.
6 - úsek polní cesty od okraje lesa ke křižovatce s polní cestou z Bezděkova do Kosmové (tzv. Telefonka).
7 - úsek polní cesty od okraje Kosmové k okraji lesa a lesní cestě.
8 - úsek od asfaltové lesní cesty k Lhotské kapličce a okolí kapličky.
9 - úsek lesní cesty a pěšiny od okraje lesa u kapličky, kolem rybníků až k Velkému Sedelskému rybníku.
10 - okolí kapličky sv. Anny u silnice z Toužimi do Radyně.
11 - úsek odbočky ke zřícenine Radyňského mlýna včetně zřícenin mlýna.
12 - úsek lesní cesty od Mariánské kapličky lesem kolem zříceniny Lachovického mlýna až k lesní cestě z Lachovic do Sovolusek, včetně okolí kapličky a zříceniny Lachovického mlýna.
13 - úsek pěšiny od zříceniny Tomšova mlýna přes lávku přes Střelu až k lesní cestě dfo Sovolusek.
14 - úsek lesní cesty od odbočky polní cesty do Sovolusek až k bývalému akvaduktu Rohrerova mlýna u Střely.
15 - úsek pěšiny od akvaduktu Rohrerova mlýna lesem kolem louky až na polní cestu do Sovolusek.
16 - úsek lesní cesty od polní cesty do Sovolusek lesem a loukami až na okraj Skoků.
17 - úsek pěšiny od polní cesty ze Skoků do Polomu přes brod Ratibořského potoka až k lesní cestě do Ratiboře.
18 - úsek lesní pěšiny od rybníka V Pekle po okraji lesa až k lesní cestě, a dále po okraji louky k polní cestě pod Dlouhým vrchem do Verušic.

Mapka s identifikací úseků ZDE.

 

Přehled ploch ve Skocích, které jsou určeny k pravidelné údržbě sekáním

A - plocha terasy kolem kostela.
B - plocha části návsi po stranách kostelní terasy a nad kostelem.
C - plocha části návsi pod kostelní terasou.
D - plocha bývalé farní zahrady.
E - plocha nádvoří poutního domu čp. 21.
F - plocha při cestě nad kostelem.
G - pěšina na vyhlídku a vyhlídka.
H - hřbitov.
I - trasa naučné stezky Zaniklé Skoky.
J - okolí kapličky pod Skoky.

 

Úseky stezky a místa ve Skocích, které jsou již pod patronátem:

2 - Dřevohryzy, plocha kolem památníku A. M. Davida a odpočívadla - Schierlovi.
16 - úsek lesní cesty od polní cesty do Sovolusek lesem a loukami až na okraj Skoků - Tomík.

Skoky - hřbitov - Gábina a její hřbitovní brigáda.
Skoky - naučná stezka Zaniklé Skoky - Tomáš "Geoupírek".
 

 

Pokud se rozhodnete vzít si některý úsek či plochu pod svůj patronát, informujte nás o tom, abychom mohli efektivně organizovat údržbu stezky.