Jdi na obsah Jdi na menu
 

OTEVÍRACÍ DOBA

Duben 2018

Sobota 21.4.  od 10 do 17 hodin (brigáda)

Neděle 22.4.  od 10 do 17 hodin (CITO)

Pondělí 23. až pondělí 30.4.  od 12 do 17 hodin

 

Květen 2018

Úterý 1.5.  od 10 do 18 hodin (pouť)

Středa 2. až pátek 11.5.  od 12 do 18 hodin

Sobota 12.5  od 10 do 18 hodin (Férová snídaně)

Neděle 13.5  od 10 do 18 hodin (pouť)

Sobota 19. až čtvrtek 24.5.  od 10 do 18 hodin

Pátek 25.5  od 10 do 24 hodin (Noc kostelů)

Sobota 26. a neděle 27.5.  od 10 do 18 hodin

 

Změna otevírací doby vyhrazena - případné změny budou zveřejněny zde a na facebookových stránkách Skoků!

 

Kostel je zpřístupňován podle našich možností, během letní hlavní poutní sezóny v červenci a srpnu zpravidla denně, mimo hlavní poutní sezónu většinou  nepravidelně, zejména ve dnech poutních mší a dalších akcí, (viz údaje výše na začátku tohoto příspěvku) nebo po předchozí domluvě. Volně přístupná je předsíň, kostelní loď a kněžiště s poutním obrazem, k jejich prohlídce lze použít tištěného průvodce v českém, německém a anglickém jazyce. Na požádání Vás kostelem a volně nepřístupnými částmi (kůr, krov a věž) provedou naši dobrovolní "kostelníci". Pro věřící poutníky je k dispozici torzo oltáře s posvěcenou kopií poutního obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků k modlitbě a prosbě, u oltáře lze zapálit obětní svíčku. V kostelní lodi také najdete skromnou expozici k minulosti a současnosti Skoků, další obrázky si můžete prohlédnout na volných fóliích, a nabídku propagačních materiálů z regionu. V sakristii jsou Vám k dispozici místní propagační materiály a upomínkové předměty - pohlednice, kostelní pamětní razítka, turistická známka, vizitka a nálepka, dále třeba keramická plaketa nebo také knihy autorů Miroslava Dědiče a Petra Hrocha Bindera. U hlavního vchodu je umístěna pamětní kniha pro Vaše záznamy a plakáty k našim akcím k volnému šíření u Vás. Na schodišti věže si lze prohlédnout příležitostné výstavy. Mimo hlavní poutní sezónu  v červenci a srpnu je kostel zpřístupněn podle možnosti (podle obsazení kostela dobrovolnými průvodci, při dobrovolnických pracovních aktivitách, poutích, bohoslužbách, setkáních, koncertech a pod.), případně na základě předchozí domluvy. Termíny zpřístupnění mimo hlavní sezónu jsou uvedeny výše. Během hlavní sezóny je kostel otevřen, není-li uvedeno jinak, zpravidla od 9 do 18 hodin.

Fotografování a filmování kostela pro běžné nekomerční účely, při respektování sakrálního charakteru objektu, je u nás nepsanou povinností, s ohledem na nejistou budoucnost Skoků je žádoucí zachovat co nejvíce obrazové dokumentace. V případě komerčních aktivit nebo realizace filmování v interiérech kostela je nutné se obrátit s žádostí o povolení, případně pronájem prostor, na vlastníka kostela, tj. Kanonii premonstrátů Teplá, resp. na návštěvní provoz (kontakt: M. Novotná, telefon: 00420 353 392 732, e-mail: prohlidky@klastertepla.cz).   

V době konání církevních a kulturních aktivit jsou prohlídky interiéru kostela omezeny.

Na podporu záchrany a obnovy poutního místa lze do některé z pokladniček přispět dobrovolným vstupným. Plně funkční je také obětní pokladnička na oltáři u obrazu.

V duchu dávných poutnických tradic Vám, poutníkům, na požádání  a v rámci našich omezených možností, poskytneme pitnou vodu a základní občerstvení. K dispozici je Vám také ohniště, během poutní sezóny chemické WC a též voda na základní hygienu. Případné odpadky nepohazujte po okolí, ale odneste prosím s sebou případně vytřiďte a uložte do připravených odpadkových pytlů. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí a udržovat pořádek a čistotu!  

Děkujeme, že při návštěvě Skoků a našeho kostela respektujete svým chováním duchovní charakter a posvátnost tohoto mariánského poutního místa i chrámu. Děkujeme, že své pejsky a jiné domácí mazlíčky zanecháte před kostelem (pro pejsky zde máme za kostelem připraveny úvazy), a svačiny a další občerstvení konzumujete mimo prostory kostela. V prostorách kostela je přísně zakázaná manipulace s otevřeným ohněm a kouření!

Během roku se může stát, že přístupová polní cesta z Polomu do Skoků může být hůře sjízdná nebo hned za Polomem zahrazena drátem či provazem ohradníku, kvůli pasení dobytka na pastvinách v okolí Skoků. Po sejmutí, projetí a opětovném nasazení ohradníku lze autem pokračovat po polní cestě až do Skoků. V podzimním období lovecké sezóny je třeba počítat s větší aktivitou lovců kolem Skoků a dbát na svou bezpečnost při pohybu ve volném terénu!

V období podzimní a zimní lovecké sezóny ve zdejší honitbě je třeba počítat s větší aktivitou lovců ve Skocích a jejich okolí, při pohybu v tomto prostoru, zejména v podvečerních a večerních hodinách tedy dbejte zvýšené opatrnosti!