Jdi na obsah Jdi na menu
 

OTEVÍRACÍ DOBA

Červenec až srpen 2018

 

Denně od 9 do 18 hodin (hlavní poutní sezóna)

 

Změna otevírací doby vyhrazena - případné změny budou zveřejněny zde a na facebookových stránkách Skoků!

 

Kostel je zpřístupňován podle našich možností, během letní hlavní poutní sezóny v červenci a srpnu zpravidla denně, mimo hlavní poutní sezónu většinou  nepravidelně, zejména o víkendech nebo ve dnech poutních mší a dalších akcí, (viz údaje výše na začátku tohoto příspěvku), případně také po předchozí domluvě. Volně přístupná je předsíň, kostelní loď a kněžiště s milostným obrazem). K volné prohlídce interiérů kostela lze použít tištěného průvodce v českém, německém a anglickém jazyce. Na požádání Vás kostelem a jeho volně nepřístupnými částmi (kůr, krov a věž) provedou naši dobrovolní "kostelníci", kteří Vám také poskytnou výklad v českém jazyce (v jiném dle možností a schopností průvodce). Pro věřící poutníky je k dispozici torzo oltáře s posvěcenou kopií poutního obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků k modlitbě a prosbě, vedle oltáře na označeném místě lze zapálit obětní svíčku. V kostelní lodi také najdete skromnou expozici k minulosti a současnosti Skoků, další obrazové materiály si můžete prohlédnout na volně položených fóliích. Také zde najdete nabídku propagačních materiálů z regionu. V sakristii jsou Vám k dispozici místní propagační materiály a upomínkové předměty - pohlednice, kostelní pamětní razítka, turistická známka, vizitka a nálepka, dále třeba keramická plaketa nebo také knihy s místní či regionální tématikou. U hlavního vchodu je umístěna pamětní kniha pro Vaše záznamy a plakáty k našim akcím k volnému šíření u Vás. Na schodišti věže si lze prohlédnout příležitostné výstavy. Mimo hlavní poutní sezónu  v červenci a srpnu je kostel zpřístupněn podle našich možnosti (podle obsazení kostela dobrovolnými průvodci, při dobrovolnických pracovních aktivitách, poutích, bohoslužbách, setkáních, koncertech a pod.), případně na základě předchozí domluvy. Termíny zpřístupnění mimo hlavní sezónu jsou uvedeny výše. Během hlavní sezóny je kostel otevřen, není-li uvedeno jinak, zpravidla od 9 do 18 hodin. Před plánovanou návštěvou Vám doporučujeme ověřit si, zde na webu, dobu otevření kostela.

Fotografování a filmování kostela pro běžné nekomerční účely, při respektování sakrálního charakteru objektu, je u nás nepsanou povinností, s ohledem na nejistou budoucnost Skoků je žádoucí zachovat co nejvíce obrazové dokumentace. V případě komerčních aktivit nebo realizace filmování v interiérech kostela je nutné se obrátit s žádostí o povolení, případně pronájem prostor, na vlastníka kostela, tj. Kanonii premonstrátů Teplá, resp. na návštěvní provoz (kontakt: M. Novotná, telefon: 00420 353 392 732, e-mail: prohlidky@klastertepla.cz).   

V době konání církevních a kulturních aktivit jsou prohlídky interiéru kostela omezeny.

Na podporu záchrany a obnovy poutního místa lze do některé z pokladniček přispět dobrovolným vstupným. Plně funkční je také obětní pokladnička na oltáři u obrazu.

V duchu dávných poutnických tradic Vám, poutníkům, na požádání  a v rámci našich omezených možností, poskytneme pitnou vodu a základní občerstvení. K dispozici je Vám také ohniště, během poutní sezóny chemické WC a též voda na základní hygienu. Případné odpadky nepohazujte po okolí, ale odneste prosím s sebou případně vytřiďte a uložte do připravených odpadkových pytlů. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí a udržovat pořádek a čistotu!  

Děkujeme, že při návštěvě Skoků a našeho kostela respektujete svým chováním duchovní charakter a posvátnost tohoto mariánského poutního místa i chrámu. Děkujeme, že své pejsky a jiné domácí mazlíčky zanecháte před kostelem (pro pejsky zde máme za kostelem připraveny úvazy), a svačiny a další občerstvení konzumujete mimo prostory kostela. V prostorách kostela, mimo vyhrazené místo pro obětní svíčky, je přísně zakázaná manipulace s otevřeným ohněm a kouření!

Během roku se může stát, že přístupová polní cesta z Polomu do Skoků může být hůře sjízdná, nyní zejména úsek cesty od kapličky do Skoků, nebo může být hned za Polomem zahrazena drátem či provazem ohradníku, kvůli pasení dobytka na pastvinách v okolí Skoků. Po sejmutí, projetí a opětovném nasazení ohradníku lze autem pokračovat po polní cestě až do Skoků. Po polní cestě se pohybujte se zvýšenou opatrností, aby jste si nepoškodili např. olejovou vanu či podvozek. Aktuálně z důvodu špatného stavu povrchu cesty nedoporučujeme sjíždět až ke kostelu, cesta je zde hodně narušená erozí. Oprava tohoto úseku a zbývající části cesty od kapličky se připravuje.

Opatrnost je třeba zachovat i při vjezdu do Polomu. Pohybují se zde poněkud bezprizorní a divoká děcka.

V období podzimní a zimní lovecké sezóny ve zdejší honitbě je třeba počítat s větší aktivitou lovců ve Skocích a jejich okolí, při pohybu v tomto prostoru, zejména v podvečerních a večerních hodinách tedy dbejte zvýšené opatrnosti!