Jdi na obsah Jdi na menu
 

OTEVÍRACÍ DOBA

Červen 2018

Denně od 9 do 18 hodin*

 

Červenec až srpen 2018

Denně od 9 do 18 hodin (hlavní poutní sezóna)

 

Změna otevírací doby vyhrazena - případné změny budou zveřejněny zde a na facebookových stránkách Skoků!

 

Kostel je zpřístupňován podle našich možností, během letní hlavní poutní sezóny v červenci a srpnu zpravidla denně, mimo hlavní poutní sezónu většinou  nepravidelně, zejména o víkendech nebo ve dnech poutních mší a dalších akcí, (viz údaje výše na začátku tohoto příspěvku), případně také po předchozí domluvě. Volně přístupná je předsíň, kostelní loď a kněžiště s milostným obrazem). K volné prohlídce interiérů kostela lze použít tištěného průvodce v českém, německém a anglickém jazyce. Na požádání Vás kostelem a jeho volně nepřístupnými částmi (kůr, krov a věž) provedou naši dobrovolní "kostelníci", kteří Vám také poskytnou výklad v českém jazyce (v jiném dle možností a schopností průvodce). Pro věřící poutníky je k dispozici torzo oltáře s posvěcenou kopií poutního obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků k modlitbě a prosbě, u oltáře lze zapálit obětní svíčku. V kostelní lodi také najdete skromnou expozici k minulosti a současnosti Skoků, další obrazové materiály si můžete prohlédnout na volně položených fóliích. Také zde najdete nabídku propagačních materiálů z regionu. V sakristii jsou Vám k dispozici místní propagační materiály a upomínkové předměty - pohlednice, kostelní pamětní razítka, turistická známka, vizitka a nálepka, dále třeba keramická plaketa nebo také knihy s místní či regionální tématikou. U hlavního vchodu je umístěna pamětní kniha pro Vaše záznamy a plakáty k našim akcím k volnému šíření u Vás. Na schodišti věže si lze prohlédnout příležitostné výstavy. Mimo hlavní poutní sezónu  v červenci a srpnu je kostel zpřístupněn podle našich možnosti (podle obsazení kostela dobrovolnými průvodci, při dobrovolnických pracovních aktivitách, poutích, bohoslužbách, setkáních, koncertech a pod.), případně na základě předchozí domluvy. Termíny zpřístupnění mimo hlavní sezónu jsou uvedeny výše. Během hlavní sezóny je kostel otevřen, není-li uvedeno jinak, zpravidla od 9 do 18 hodin. Před plánovanou návštěvou Vám doporučujeme ověřit si, zde na webu, dobu otevření kostela.

Fotografování a filmování kostela pro běžné nekomerční účely, při respektování sakrálního charakteru objektu, je u nás nepsanou povinností, s ohledem na nejistou budoucnost Skoků je žádoucí zachovat co nejvíce obrazové dokumentace. V případě komerčních aktivit nebo realizace filmování v interiérech kostela je nutné se obrátit s žádostí o povolení, případně pronájem prostor, na vlastníka kostela, tj. Kanonii premonstrátů Teplá, resp. na návštěvní provoz (kontakt: M. Novotná, telefon: 00420 353 392 732, e-mail: prohlidky@klastertepla.cz).   

V době konání církevních a kulturních aktivit jsou prohlídky interiéru kostela omezeny.

Na podporu záchrany a obnovy poutního místa lze do některé z pokladniček přispět dobrovolným vstupným. Plně funkční je také obětní pokladnička na oltáři u obrazu.

V duchu dávných poutnických tradic Vám, poutníkům, na požádání  a v rámci našich omezených možností, poskytneme pitnou vodu a základní občerstvení. K dispozici je Vám také ohniště, během poutní sezóny chemické WC a též voda na základní hygienu. Případné odpadky nepohazujte po okolí, ale odneste prosím s sebou případně vytřiďte a uložte do připravených odpadkových pytlů. Děkujeme, že nám pomáháte chránit životní prostředí a udržovat pořádek a čistotu!  

Děkujeme, že při návštěvě Skoků a našeho kostela respektujete svým chováním duchovní charakter a posvátnost tohoto mariánského poutního místa i chrámu. Děkujeme, že své pejsky a jiné domácí mazlíčky zanecháte před kostelem (pro pejsky zde máme za kostelem připraveny úvazy), a svačiny a další občerstvení konzumujete mimo prostory kostela. V prostorách kostela je přísně zakázaná manipulace s otevřeným ohněm a kouření!

Během roku se může stát, že přístupová polní cesta z Polomu do Skoků může být hůře sjízdná nebo hned za Polomem zahrazena drátem či provazem ohradníku, kvůli pasení dobytka na pastvinách v okolí Skoků. Po sejmutí, projetí a opětovném nasazení ohradníku lze autem pokračovat po polní cestě až do Skoků. V podzimním období lovecké sezóny je třeba počítat s větší aktivitou lovců kolem Skoků a dbát na svou bezpečnost při pohybu ve volném terénu!

V období podzimní a zimní lovecké sezóny ve zdejší honitbě je třeba počítat s větší aktivitou lovců ve Skocích a jejich okolí, při pohybu v tomto prostoru, zejména v podvečerních a večerních hodinách tedy dbejte zvýšené opatrnosti!