Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pomozte Skokům

OBNOVA KOSTELA    Pokud můžete a chcete podpořit záchranu a obnovu kostela finančním darem, uvádíme níže bankovní spojení zvláštního konta u ČSOB, spravovaného Kanonií premonstrátů v Teplé, a předem děkujeme. O případné potvrzení o poskytnutí daru je třeba požádat (zejména, pokud není znám kontakt na dárce) sekretariát kanonie (email: sekretariat@klastertepla.cz).

Číslo účtu 3733058, kód banky 0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558. Údaje pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0373 3058, SWIFT: BIC ČSOB je CEKOCZPPXXX (CEKOCZPP pro osmimístnou variantu).

------------------------------------------------------------------------------------------


SKOKY, POUTNÍ DŮM, SKOKOVSKÁ STEZKA, AKTIVITY SPOLKU    Finančním darem lze podpořit také Spolek Pod střechou, který nyní zajišťuje provoz kostela a oživení Skoků, pečuje o okolí kostela, poutní Skokovskou stezku, naučnou stezku Zaniklá obec Skoky a buduje Poutní dům ve Skocích. Připravujeme také zřízení transparentního účtu a vyhlášení veřejné sbírky na podporu obnovy poutního místa Skoky, termín sbírky bude vyhlášen v průběhu roku 2017.

Číslo účtu spolku je 216911559, kód banky 0300, variabilní symbol 9999, konstantní symbol 4718. Údaje pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ23 0300 0000 0002 1691 1559, SWIFT: CEKOCZPP.


------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud chcete podpořit Skoky pomocnou rukou, kontaktujte prosím náš spolek e-mailem podstrechou@email.cz, případně na tel. 723 246 041, termíny organizovaných brigád naleznete též v Aktualitách nebo na facebookových stránkách Skoků, případně je možné požádat o zasílání informací emailem. Uvítáme brigádnickou pomoc při údržbě kostela a rekonstrukci poutního domu a jejich okolí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolné služby kostelníků - průvodců. Během hlavní letní poutní sezóny i mimo ní lze po celý rok přispět ke zpřístupnění kostela ve Skocích dobrovolnickou službou kostelníka - průvodce.  O dobrovolném průvodcovství více v článku Hledáme dobrovolníky na zajištění poutní sezóny 2018!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Další formou, jak podpořit poutní místo a aktivity na jeho záchranu a obnovu, je nákup některého z turistických suvenýrů a dalších propagačních materiálů, případně i koupí některé z nabízených knih, např. od Poutníka Hrocha. Pro dárce, kteří podpoří budování místního poutního domu máme připraveny dárcovské placky. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoci lze i materiálně. Budeme vděční i za potřebný materiál a vybavení pro Skoky, kostel, poutní dům nebo stezku. Uvítáme pracovní nářadí na údržbu okolí a stezky (hrábě, lopaty, krumpáče, kosy, sekery, stavební kolečka, zednické náčiní), stavební materiál (písek, vápno, cement, dřevo), stavební lešení, ochranné pomůcky (pracovní rukavice), drobnou zahradní techniku (motorové křovinořezy sekačky, pily), příp i drobnou transportní techniku (přívěs za auto, traktůrek) a pod.  Také nabídka dopravy, např. stavebního materiálu, určitě také pomůže. Stále také řešíme problém opravy přístupové polní cesty z Polomu do Skoků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostel je majetkem
Kanonie premonstrátů v Teplé, dobrovolné aktivity na záchranu a oživení Skoků organizuje spolek Pod střechou. Na záchranu a rekonstrukci kostela přispívá řada organizací i jednotlivců v rámci kostelních sbírek či darů, ti také společně s Karlovarským krajem, městy Žlutice a Bochov pravidelně podporují aktivity směřující k oživení Skoků. V letech 2006-2010 na odstranění havarijního stavu střešních plášťů kostela přispělo také Ministerstvo kultury ČRKarlovarský kraj (viz tabulka níže).

 

Kostel Navštívení Panny Marie - obec Skoky
Stavební obnova kostela – vyúčtování nákladů v letech 2006-2010
Celkové náklady na obnovu v letech 2006-2010
Cekové náklady Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
1 350 124,00 Kč MKČR 730 000,00 Kč 340 124,00 Kč 63 279,00 Kč 276 845,00 Kč
KK 280 000,00 Kč
   
   
v roce 2006:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 100 187,00 Kč MKČR 350 000,00 Kč      
Bolid M 373 815,00 Kč KK 100 000,00 Kč      
Celkem 474 002,00 Kč   450 000,00 Kč 24 002,00 Kč 24 002,00 Kč 0,00 Kč
v roce 2007:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 196 943,00 Kč MKČR 180 000,00 Kč      
Bolid M 137 297,00 Kč KK 100 000,00 Kč      
Bolid M 87 037,00 Kč          
Celkem 421 277,00 Kč   280 000,00 Kč 141 277,00 Kč 39 277,00 Kč 102 000,00 Kč
v roce 2008:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 418 314,00 Kč MKČR 200 000,00 Kč      
    KK 80 000,00 Kč      
Celkem 418 314,00 Kč   280 000,00 Kč 138 314,00 Kč 0,00 Kč 138 314,00 Kč
v roce 2010:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 36 531,00 Kč          
             
Celkem 36 531,00 Kč   0,00 Kč 36 531,00 Kč 0,00 Kč 36 531,00 Kč

Poznámky: MKČR - Ministerstvo kultury ČR, KK - Karlovarský kraj.
 

Kostel Navštívení Panny Marie - obec Skoky
Stavební obnova kostela – vyúčtování nákladů v roce 2015
Celkové náklady na dílčí opravy střešního pláště a sanaci krovu a kleneb.
Vyúčtování projektu za rok 2015 (v Kč)
Číslo dokladu: Položka: Zdroje financování  Celková částka 
Finanční spoluúčast příjemce Finanční spoluúčast obce  z jiných zdrojů z rozpočtu  Karlovarského kraje
Fa. 20150001 Materiál  5000 0 2922 11000 18922
90/2015 Služby - oprava 17000 0 0 40000 57000
Celkem:   22000 0 2922 51000 75922

 

V roce 2015 proběhla také oprava části přístupové komunikace - polní cesty z Polomu do Skoků za výši 9.098,- Kč, financovaná z daru.

 

Od roku 2011 neprobíhaly na kostele žádné větší opravy, jednak z důvodu projektové nepřipravenosti stavby a také z důvodu potřeby nashromáždění většího objemu finančních prostředků z darů a kostelních sbírek. Aktuální stav účtu konta ve správě Kanonie premonstrátů Teplá bude uveřejněn po získání informace od majitele účtu. 

 

Spolek od roku 2007 z vlastních zdrojů, darů, grantů a příspěvků financuje zajištění zpřístupnění kostela, drobné udržovací práce, budování poutní a naučné stezky, pořádání kulturně-společenských i duchovních aktivit, organizuje dobrovolnickou činnost, v letech 2013-2015 pak vynaložil veškeré dostupné zdroje na pořízení pozemku a stavby býv. Schopfova hostince čp. 21 ve Skocích, kde plánuje postupně vybudovat poutní dům se zázemím pro dobrovolníky a poutníky. Výdaje na pořízení této nemovitosti dosáhly částky 301.000 Kč a další desítky tisíc bylo nutné vynaložit za nezbytné daně a poplatky. Spolek se kvůli tomu musel zadlužit a dosud splácí půjčky.