Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pomozte Skokům

Obnovu poutního místa Skoky můžete podpořit finančně, jak podporou Kanonie premonstrátů Teplá, která je vlastníkem poutního kostela, tak podporou spolku Pod střechou, z. s., který již desítku let pečuje o obnovu poutního místa a jeho oživení prostřednictvím projektu Živé Skoky.

  

OBNOVA KOSTELA    Pokud můžete a chcete podpořit záchranu a obnovu kostela finančním darem, uvádíme níže bankovní spojení zvláštního konta u ČSOB, spravovaného Kanonií premonstrátů v Teplé, a předem děkujeme. O případné potvrzení o poskytnutí daru je třeba požádat (zejména, pokud není znám kontakt na dárce) sekretariát kanonie (email: sekretariat@klastertepla.cz).

Číslo účtu 3733058, kód banky 0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558. Údaje pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0373 3058, SWIFT: BIC ČSOB je CEKOCZPPXXX (CEKOCZPP pro osmimístnou variantu).

------------------------------------------------------------------------------------------


SKOKY, POUTNÍ DŮM, SKOKOVSKÁ STEZKA, AKTIVITY SPOLKU    Finančním darem lze podpořit také Spolek Pod střechou, který nyní zajišťuje provoz kostela a oživení Skoků, pečuje o okolí kostela, poutní Skokovskou stezku, naučnou stezku Zaniklá obec Skoky a buduje Poutní dům ve Skocích. V roce 2018 byl zřízen transparentní účet a současně připravujeme vyhlášení veřejné sbírky na podporu obnovy poutního místa Skoky. Zatím je možno podpořit spolek na stávající účet níže.

Číslo účtu spolku je 216911559, kód banky 0300, variabilní symbol 9999, konstantní symbol 4718. Údaje pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ23 0300 0000 0002 1691 1559, SWIFT: CEKOCZPP.


------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud chcete podpořit Skoky pomocnou rukou, kontaktujte prosím náš spolek e-mailem podstrechou@email.cz, případně na tel. 723 246 041, termíny organizovaných brigád naleznete též v Aktualitách nebo na facebookových stránkách Skoků, případně je možné požádat o zasílání informací emailem. Uvítáme brigádnickou pomoc při údržbě kostela a rekonstrukci poutního domu a jejich okolí.

Pomoc při údržbě poutní Skocké stezky a Skoků - základní informace naleznete v článku ZDE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrovolné služby kostelníků - průvodců. Během hlavní letní poutní sezóny i mimo ní lze po celý rok přispět ke zpřístupnění kostela ve Skocích dobrovolnickou službou kostelníka - průvodce.  O dobrovolném průvodcovství více v článku Hledáme dobrovolníky na zajištění poutní sezóny 2018!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Další formou, jak podpořit poutní místo a aktivity na jeho záchranu a obnovu, je nákup některého z turistických suvenýrů a dalších propagačních materiálů, případně i koupí některé z nabízených knih, např. od Poutníka Hrocha. Pro dárce, kteří podpoří budování místního poutního domu máme připraveny dárcovské placky. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoci lze i materiálně či technicky. Budeme vděční i za potřebný materiál a vybavení pro Skoky, kostel, poutní dům nebo stezku. Uvítáme pracovní nářadí na údržbu okolí a stezky (hrábě, lopaty, krumpáče, kosy, sekery, stavební kolečka, zednické náčiní), stavební materiál (písek, vápno, cement, dřevo), stavební lešení, ochranné pomůcky (pracovní rukavice), drobnou zahradní techniku (motorové křovinořezy sekačky, pily), příp i drobnou transportní techniku (přívěs za auto, traktůrek) a pod.  Také nabídka dopravy, např. stavebního materiálu, nebo stavebních strojů je rovněž vítána.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostel je majetkem
Kanonie premonstrátů v Teplé, dobrovolné aktivity na záchranu a oživení Skoků organizuje spolek Pod střechou. Na záchranu a rekonstrukci kostela přispívá řada organizací i jednotlivců v rámci kostelních sbírek či darů, ti také společně s Karlovarským krajem, městy Žlutice a Bochov pravidelně podporují aktivity směřující k oživení Skoků. V letech 2006-2010 na provizorní opravu střešních plášťů kostela a tím i na jeho záchranu přispělo také Ministerstvo kultury ČRKarlovarský kraj (viz tabulka níže).

 

Kostel Navštívení Panny Marie - obec Skoky
Stavební obnova kostela – vyúčtování nákladů v letech 2006-2010
Celkové náklady na obnovu v letech 2006-2010
Cekové náklady Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
1 350 124,00 Kč MKČR 730 000,00 Kč 340 124,00 Kč 63 279,00 Kč 276 845,00 Kč
KK 280 000,00 Kč
   
   
v roce 2006:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 100 187,00 Kč MKČR 350 000,00 Kč      
Bolid M 373 815,00 Kč KK 100 000,00 Kč      
Celkem 474 002,00 Kč   450 000,00 Kč 24 002,00 Kč 24 002,00 Kč 0,00 Kč
v roce 2007:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 196 943,00 Kč MKČR 180 000,00 Kč      
Bolid M 137 297,00 Kč KK 100 000,00 Kč      
Bolid M 87 037,00 Kč          
Celkem 421 277,00 Kč   280 000,00 Kč 141 277,00 Kč 39 277,00 Kč 102 000,00 Kč
v roce 2008:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 418 314,00 Kč MKČR 200 000,00 Kč      
    KK 80 000,00 Kč      
Celkem 418 314,00 Kč   280 000,00 Kč 138 314,00 Kč 0,00 Kč 138 314,00 Kč
v roce 2010:
Faktury:   Úhrada z dotací:   Úhrada z vlastních z toho:  
         zdrojů klášter Teplá dary
Bolid M 36 531,00 Kč          
             
Celkem 36 531,00 Kč   0,00 Kč 36 531,00 Kč 0,00 Kč 36 531,00 Kč

Poznámky: MKČR - Ministerstvo kultury ČR, KK - Karlovarský kraj.
 

Kostel Navštívení Panny Marie - obec Skoky
Stavební obnova kostela – vyúčtování nákladů v roce 2015
Celkové náklady na dílčí opravy střešního pláště a sanaci krovu a kleneb.
Vyúčtování projektu za rok 2015 (v Kč)
Číslo dokladu: Položka: Zdroje financování  Celková částka 
Finanční spoluúčast příjemce Finanční spoluúčast obce  z jiných zdrojů z rozpočtu  Karlovarského kraje
Fa. 20150001 Materiál  5000 0 2922 11000 18922
90/2015 Služby - oprava 17000 0 0 40000 57000
Celkem:   22000 0 2922 51000 75922

 

V roce 2015 proběhla také oprava části přístupové komunikace - polní cesty z Polomu do Skoků za výši 9.098,- Kč, financovaná z daru.

 

Od roku 2011, s vyjímkou v roce 2015,  neprobíhaly na kostele žádné další opravy, jednak z důvodu projektové nepřipravenosti stavby a také z důvodu potřeby nashromáždit větší objem finančních prostředků z darů a kostelních sbírek. Aktuální stav účtu konta ve správě Kanonie premonstrátů Teplá bude uveřejněn po získání informace od majitele účtu. 

 

Spolek od roku 2007 z vlastních zdrojů, darů, grantů a příspěvků financuje zajištění zpřístupnění kostela, drobné udržovací práce, budování poutní a naučné stezky, pořádání kulturně-společenských i duchovních aktivit, organizuje dobrovolnickou činnost, v letech 2013-2015 pak vynaložil veškeré dostupné zdroje na pořízení pozemku a stavby býv. Schopfova hostince čp. 21 ve Skocích, kde plánuje postupně vybudovat poutní dům se zázemím pro dobrovolníky a poutníky. Výdaje na pořízení této nemovitosti dosáhly částky 301.000 Kč a další desítky tisíc bylo nutné vynaložit za nezbytné daně a poplatky. Spolek se kvůli tomu musel zadlužit, v roce 2017 se podařilo dluhy splatit a nyní se připravuje postupné budování poutního domu.