Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vize Skoků

V návaznosti na dosavadní činnost a úspěšné oživení místa chce spolek Pod střechou, z. s., usilovat  o celkovou kultivaci Skoků.

Aktuální vize vychází z dosavadních aktivit spolku a navazuje na úspěšné oživení Skoků v poslední dekádě. Cílem spolku je zachovat Skoky jako místo setkávání s Bohem, přírodou a lidmi.

Výše uvedená vize tedy počítá s citlivou obnovou poutního kostela Navštívení Panny Marie a s přestavbou objektu čp. 21 na Poutní dům. Současně bude usilovat o odpovídající kultivaci okolí kostela a prostoru celého zaniklého sídla, tak, aby byl zachován stávající genius loci poutního místa v zaniklé obci, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni. Místo dnešního divokého, zpustlého a zanedbaného prostoru by měl v budoucnu citlivými úpravami vzniknout kolem kostela krajinářský park či meditační zahrada, které by poutníkům nabídly stávající klid a kontakt s Bohem a přírodou. Nedílnou součástí tohoto prostoru by měly být všechny dosud čitelné pozůstatky někdejšího osídlení, konzervované ruiny staveb, terasy a zahrady. Tyto prvky by doplňovala vhodná a udržovaná zeleň, využívající kvalitní stávající zeleně a doplněná novou vhodnou výsadbou dřevin. Původní komunikační síť zaniklého sídla by měla být rehabilitována a zachována, případně vhodně doplněna novou sítí pěšin s možností instalace uměleckých prvků, např. křížové cesty. Nepočítá se tedy s masivním znovuosídlením místa, výstavbou nových staveb a přeměnou Skoků na rekreační osadu či jakýsi poutní Disneyland. Provoz místa by i nadále měly zajišťovat především dobrovolnické aktivity. Není však vyloučen ani návrat církve a trvalé duchovní služby do poutního místa.

Vše je závislé na finančních možnostech spolku a vlastníka kostela, ale  hlavně na vyřešení majetkoprávních vztahů k předmětným pozemkům, což se dnes jeví jako největší překážka pro uskutečnění nastíněného záměru. Pozemky ve vlastnictví státu byly totiž v posledním desetiletí zprivatizovány a převedeny místo na obec na soukromé vlastníky. Spolek, církev a obec zde dnes vlastní jen malou část území zaniklého sídla. Další etapu revitalizace území zaniklého sídla by měl v budoucnu zajišťovat připravovaný pozemkový spolek.