Jdi na obsah Jdi na menu
 Kanonie premonstrátů Teplá
majitel objektu, duchovní správa, pronájem prostor
 
Kontakty pro jednání a korespondenci:
 
Kanonie premonstrátů Teplá
Klášter 1
364 61 Teplá u Toužimě
telefon: 353 392 691
email: sekretariat@klastertepla.cz
Rektor kostela: P. Augustin Ján Kováčik, OPraem.
 
Komerční aktivity, filmování, fotografování, pronájem prostor kostela
Návštěvní provoz kláštera: paní M. Novotná
telefon: 353 392 732 
e-mail: prohlidky@klastertepla.cz 
 
 
Spolek Pod střechou, z. s.
občanské aktivity směřující k záchraně a oživení kostela a Skoků, Živé Skoky, Skokovská stezka, Poutní bratrstvo Mariánských Skoků

Základní kontakty pro jednání - sem směřujte veškerou korespondenci:
   
Jiří Schierl (předseda spolku)
Komárov 11 

364 01 Toužim
mobil: 723 246 041
email:
podstrechou@email.cz
 
 
Název, sídlo spolku, IČO, DIČ, bankovní spojení:

Název: Pod střechou, z. s.
Sídlo: Skoky 21, 364 71 Žlutice (zatím nepoživat pro korespondeci, zásilky směřujte na adresu Jiří Schierl, Tepelská 393, 364 01 Toužim )
Číslo účtu: 216911559/0300
IČO: 27031004
DIČ: CZ27031004Koordinace dobrovolnických služeb, Skokovská stezka, Poutní bratrstvo Mariánských Skoků:

Jiří Schierl (předseda spolku)
mobil: 723 246 041
email: podstrechou@email.cz
email: stezkaskoky@email.cz


Dramaturgie koncertů Živé Skoky, PR, webové stránky:

 
Ing. Petr Linhart (místopředseda spolku)
mobil: 776 359 319
   
Zasílání pozvánek na akce ve Skokách:

Napište si o ně na adresu pozvanky@skoky.eu 
 
 
Účet konta pro záchranu a obnovu kostela

Číslo účtu 3733058, kód banky 0300, variabilní symbol 23046, konstantní symbol 0558. Účet vlastní a spravuje vlastník kostela, Kanonie premonstrátů Teplá.

Údaje pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ85 0300 0000 0000 0373 3058, SWIFT: BIC ČSOB je CEKOCZPPXXX (CEKOCZPP pro osmimístnou variantu).

 

Účet konta pro podporu spolku Pod střechou z. s.

Číslo účtu 216911559, kód banky 0300, variabilní symbol 99999, konstantní symbol 4718. Účet vlastní a spravuje Pod střechou, z. s.

Údaje pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ23 0300 0000 0002 1691 1559, SWIFT: CEKOCZPP.