Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pouť českoněmeckého porozumění proběhla ve Skokách ve středu 1. května

1. 5. 2013


Formát pdf                  Formát jpg

Květnová pouť ve Skokách má dlouhou tradici, i letos se tu setkalo zhruba 200 poutníků z blízka i z dáli. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup Mons. František Radkovský, ten se u oltáře setkal s dalšími duchovními, kteří mají ke Skokům blízko, nejen geograficky. Patřil k nim opat Kanonie premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk Lobkowicz se svými spolubratry, rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka i příslušníci řádu oblátů z Plas. Patrně po mnoha dlouhých letech zde byla během mše svaté udělena svátost biřmování, z čehož máme velkou radost. O důstojný hudební doprovod bohoslužby se postaralo Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera, které se pak odpoledne blíže představilo svým hudebním recitálem. Skoky uvítaly také mnoho německých krajanů, mezi nimi i významné hosty. Navštívili nás Dr. Ludwig Spaenle, ministr kultury Svobodného státu Bavorsko, vedoucí památníku v koncentračním táboře Flossenbürg pan Jörg Skreigeleit, předseda bavorské centrály pro politické vzdělávání pan Werner Karg, evropský poslanec CSU pan Bernd Posselt, jednatel Paneuropaunion pan Johannes Kijas a parlamentní sekretářka paní Stephanie Waldburg. 
Během celého dne se návštěvníci Skoků setkávali s drobnými výtvarnými intervencemi projektu Vrstvy a Skoky, který realizovaly studentky pražské DAMU Aneta Grňáková, Zuzana Mazáčová a Klára Syrůčková. Nápadité instalace upozorňují na genia loci i paměť místa zaniklé vesnice. Poděkování za průběh celého dne patří zvláště bratřím premonstrátům z Teplé, členům občanského sdružení Pod střechou, panu Richardu Šulkovi a mnoha dalším skokovským příznivcům.
Fotografie z pouti naleznete zde.