Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pouť českoněmeckého porozumění, 1.5.2013

Květnová pouť ve Skokách má dlouhou tradici, i letos se tu setkalo zhruba 200 poutníků z blízka i z dáli. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup Mons. František Radkovský, ten se u oltáře setkal s dalšími duchovními, kteří mají ke Skokům blízko, nejen geograficky. Patrně po mnoha dlouhých letech zde byla během mše svaté udělena svátost biřmování, z čehož máme velkou radost. O důstojný hudební doprovod bohoslužby se postaralo Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera, které se pak odpoledne blíže představilo svým hudebním recitálem. Během celého dne se návštěvníci Skoků setkávali s drobnými výtvarnými intervencemi projektu Vrstvy a Skoky, realizovaný studentkami pražské DAMU. Nápadité instalace upozorňují na genia loci i paměť místa zaniklé vesnice. Poděkování za průběh celého dne patří zvláště bratřím premonstrátům z Teplé, členům občanského sdružení Pod střechou, panu Richardu Šulkovi a mnoha dalším skokovským příznivcům.

Foto: Lucie Haschková, Helena a Václav Kalendovi, Richard Šulko.