Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zahájení poutní sezóny na Skokovské stezce 2012

Ve čtvrtek 28. června byla zahájena již 3. poutní sezóna na mariánské poutní Skokovské stezce. Letošní poutníky do Skoků, a také jednoho do vzdálené Compostely, přijal a na cestu jim požehnal v klášterním chrámu Zvěstování Páně opat Kanonie premonstrátů Teplá pan opat P. Filip Zdeňek Lobkowicz, OPraem.

Poté se šestice poutníků, pod zataženou oblohou, vydala na I. etapu poutní trasy, na níž navštívili také klášter trapistů Matky Boží v Novém Dvoře u Toužimi a zříceninu kaple sv. Blažeje u Branišova. V nedalekém Nežichově byl první den poutě již tradičně zakončen na Biofarmě Belina.

Druhý den pak již jen trojice poutníků pokračovala v 7 hodin ráno II. etapou z Nežichova do Toužimi. První zastávka byla v Třebouni, v kapli Bolestné P. Marie. V Kosmové, kde byla navštívena místní kaplička, přišlo vhod občerstvení u místního obchodu. Přes Sedlo poutníci doputovali po polních cestách a pěšinách do Krásného Údolí, které nedávno získalo zpět statut města a kde také stoji jeden z nejzachovalejších kostelů Toužimska, kostel sv. Vavřince. Na místní radnici byli poutníci přijati a pohoštěni starostou města p. Frankem. Další cesta vedla silniční alejí přes Odolenovice do Přílez, kde stojí nejstarší kostel Toužimska, zdevastovaný kostel sv. Bartoloměje. V Přílezích přišla v úmorném vedru a dusnu vhod zastávka u manželů Širokých. Přes Útvinu, kde kdysi žil stavitel skokovského kostela Johann Schmied, a kde je kostele sv. Víta, poutníci po 16 hodině dorazili do Toužimi. Zde byl v roce 1717 skokovský obraz namalován J. W. Richterem. V místním děkanském farním kostele Narození P. Marie byli poutníci přijati místními farníky a nesený obraz zde byl vystaven, zatímco poutníci poseděli s dalšími přáteli na venkovní zahrádce místní restaurace.

III. závěrečná etapa byla zahájena v Toužimi v 8 hodin ráno, na pouť vyrazli již jen dva poutníci. Přes kapličku sv. Anny u Radyně, dorazili do Radyně, kde se zastavili v místní keramické dílně. Okolo Lachovic, kolem mariánské kapličky a zřícenim mlýnů na řičce Střele, tuto překročili, a pokračovali do Sovolusek s kaplí sv. Jakuba. Odtud zpět lesem do údolí Střely k Rohrerovu mlýnu až do cíle - Skoků. Zde na poutníky čekalo nejen občerstvení a večerní program, vernisáž výstavy Zapomenutí/Vergessene, Noc světel s písněmi z Taizé či noční prohlídka, ale také zde obdrželi certifikát o absolvování poutě.

Přestože letošní účast na zahajovací společné pouti po Skokovské stezce nebyla velká, společná cesta byla příjemná a vydařila se. I když na cestě hrozil déšť a bouře, obraz a naše Panenka Skákavá opět neselhala a poutníky na jejich náročné cestě ochránila.