Jdi na obsah Jdi na menu
 

Život ve Skokách, Živé Skoky a Skocké léto 2009

Již od jara probíhaly přípravy na letošní ročník Živých Skoků, dobrovolnického projektu na zpřístupnění kostela a úpravy jeho okolí a poutní stezky, a projekt doprovodných kulturních a společenských aktivit - Skockého léta.

V květnu Skoky navštívil realizační tým brněnského základního článku Hnutí Brotosaurus Svízel Přítula, který zde provedl rekognoskaci terénu v rámci příprav na letní tábor Přes propast času. Koncem května pak dorazila početná výprava mladých přátel Skoků z Německa, ti se pak také zapojili do opravy křížku na rozcestí U Křížku, Skoky a skokovské dobrovolníky přijel podpořit i známý František Ringo Čech.

Živé Skoky 2009 byly zahájeny 2. července příjezdem první dobrovolnice Hanky. Ta se spolu s dalšími dobrovolníky a členy sdružení střídala ve službách v kostele. Kromě průvodcovských služeb a práce kolem kostela se někteří věnovali i umění, působivé snímky pořídila během svého pobytu Deneb

(viz. http://denebcino.rajce.idnes.cz/Skoky%2C_Marianska_pout_5._7._2009).

V sobotu 14. června se uskutečnila první akce letošního prvního ročníku Skockého léta, benefiční vystoupení karlovarského pěveckého sboru Paleta. Příšlo 40 posluchačů. 

V sobotu 18. července následoval benefiční dvojkoncert chorvatské písničkářky Vesny Caceres a Petra Linharta a Marka Štiftera, na který přišlo téměř neuvěřitelných 70 posluchačů, neboť cesta do Skoků se vytrvalým deštěm změnila v bahnitý tankodrom. Plánované posezení u ohně zhatilo zhoršené deštivé počasí, které však nevadilo účastníkům noční prohlídky za svitu svíček. Mnozí využili možnosti a v chrámu pod ochranou "panenky skákavé" přečkali nevlídnou noc. 

25. července byly zahájeny práce na přípravě tábora Přes propast času, organizovaný brněnským základním článkem Hnutí Brotosaurus Svízel Přítula. 27. července byl tábor zahájen, plánovanou bohatou činnost však poznamenal nízký počet účastníků a jejich nemoc. Přesto účastníci udělali dost práce a ještě stačili poznat okolí.

V sobotu 1. srpna pokračovalo Skocké léto 2009 dalším benefičním dvojkoncertem. Jako první vystoupila písničkářka Dáša Voňková Andrtová. Po ní následoval Oldřich Janota. Koncert si přišlo vyslechnout, na zdejší poměry a zvyklosti neuvěřitelných 130 posluchačů a více než dvě desítky z nich využili možnosti zúčastnit se noční prohlídky a možnosti přenocování ve Skocích. Skvělé záběry z koncertu a noční prohlídky pořídila opět Deneb  (viz http://denebcino.rajce.idnes.cz/Skoky_1._8._-_koncert/).

Během letních prázdnin navštívilo Skoky také několik skupin táborníků z okolních letních táborů, táborníci od Střely, z Borku, Lachovic či Ratiboře. Některé z nich tradičně přenocovali ve Skocích a pro většinu z nich jsme zajistili speciální prohlídky kostela a také poznávací vycházky po okolí.

Kromě poutních a kulturních aktivit v rámci sezónních projektu Živé Skoky a Skocké léto žijí Skoky i běžným životem poutního místa a turistického cíle. Přicházejí sem nejen jednotlivci, ale i organizované skupiny a celé zájezdy.

 -psos-