Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skoky budoucnosti - vize

   Budoucností Skoků po jejich zániku na konci 60. let 20. století se lidé začali zajímat poměrně brzo, již koncem 90. let vznikla ze strany německých rodáků iniciativa na rehabilitaci Skoků jako poutního místa. Ve spolupráci s městem Žlutice byl na počástku nového tisíceletí vypracována studie na vytvoření poutnického centra. Projekt měl být z větší části financován z Česko-německého fondu budoucnosti. Bohužel, tento záměr zůstal nebyl dokončen. Zůstala po něm jen již zmíněná studie. Ta počítala s obnovou kostela, přestavbou býv. Schopfova hostince čp. 21 na poutnické centrum (s ubytovacím, stravovacím a společenským zázemím pro cca 50 poutníků), okolí kostela a centra mělo být parkově upraveno, počítalo se i s parkovištěm a vyhlídkou. 

   Další vizi možné budoucnosti nastínil o něco později nový a dosud platný územní plán města Žlutic, který počítá s částečnou obnovou obytné zástavby.

   Po příchodu občanského sdružení Pod střechou do Skoků se začala rodit další vize budoucnosti Skoků. Po dlouhých debatách a rozvažování různých možností řešení budoucí podoby Skoků se většina zůčastněných shodla na tom, že budoucnost Skoků by měla být postavena na zachování nynějšího genia loci, tedy výhradně na funkci poutního místa s nezbytným nejnutnějším zázemím a na zachování stávajícího charakteru odlehlého místa. Počítá se tedy samozřejmě s rekonstrukcí kostela, se vznikem malého a skromného poutnického centra, které by zahrnovalo zázemí pro kostelní službu, poutníky a návštěvníky, tedy jednoduchou ubytovací a stravovací kapacitu do 50 osob. Toto by mělo být umístěno buď do stávajícího objektu býv. Schopfova hostince čp. 21 nebo do zcela nového objektu, který by vznikl buď jako upravená replika bývalého kláštrního superiorátu nebo jako zcela nový objekt. Intravilán sídla, tedy území zaniklé vesnice, by měl být zkultivován, a to s využitím stávající kvalitní zeleně a zakonzervovaných pozůstatků staveb, do podoby archeologicko-krajinářského parku, a sloužil by jako meditační zahrada.  

   Další zajímavá vize, představená v roce 2013 jako diplomní práce Adély Poubové na FA ČVUT v Praze, počítá s částečnou obnovou osídlení Skoků a vybudováním nového zázemí pro poutníky - více viz článek Rehabilitace poutního místa ve Skocích v diplomním projektu.