Jdi na obsah Jdi na menu
 

Východní přístup - varianta 2

Pěší trasa - východní přístup, varianta 2 - po Skokovské stezce

Tato trasa je asi o 2 km kratší nežli předchozí. Ze Žlutic vyjdete buď Poděbradovou ulicí, která odbočuje z Nádražní ulice ještě před vlastním historickým cebtrem a stoupá k severu, nebo stejně jako v předchozím případě vyjdete po červené turistické značce, v lese nad Žluticemi se obě trasy dočasně spojí. Skokovská stezka je ve směru ze Skoků do Žlutic značena bílými hvězdami v modrém poli, v našem směru ale platí zjednodušené značení modrým kruhem, případně doplněným modrou šipkou (obr. 1), na mapě pak modrou přerušovanou čarou. Ovšem značení hlavně v polích a loukách dosud chybí.
Červená turistická i modře značená Skokovská stezka společně vystoupají ke hřbitovnímu kostelu sv. Mikuláše, odtud vedou k silnici do Verušic a zde odbočí vlevo směr Verušice. Po nějaké době dojdeme k turistickému rozcestníku (obr. 2), ten ale mineme a ponecháme červenou odbočit vpravo travnatou cestou k Dlouhému vrchu. Krátce za tímto místem odbočuje opět vpravo další, nezarostlá polní cesta (obr. 3) a po té se vydáme. Cesta jde dlouhou dobu pod úbočím Dlouhého vrchu, travnaté odbočky z ní míjíme. Nakonec dojdeme k místu, kde cesta už nepokračuje přímo (obr. 4), respektive její bývalé pokračování je zarostlé křovím a nová cesta odbočuje vlevo. My naopak uděláme pár kroků vpravo a před námi se otevře louka, po jejímž levém okraji je třeba se vydat podél pásu křovin až k lesu na konci louky (obr. 5). Jinými cestami se nenechte zmást! Jakmile dojdeme k lesu, narazíme už na značení Skokovské stezky. Na začátku lesa na rozcestí tvaru Y se dáme vpravo a po chvíli podle značek sestoupáme k potůčku, který překročíme po lávce (obr. 6) a odtud přímo (vpravo les, vlevo údolí dalšího potoka) po cca 100 m dojdeme k hrázi rybníčka. Říká se zde V Pekle, proto pozor na hastrmany... Hráz přejdeme, stejně tak i loučku za hrází a zde narazíme na cestu k Ratiboři, po které se dáme vpravo. Cesta projde úvozem a vystoupá do otevřené krajiny k místu, kde z ní  zpětně vlevo odbočuje jiná cesta. Po té se vydáme a klesáme cestou mezi loukou vpravo a lesem vlevo kolem posedu (obr. 7) a dále podle značek. Cesta pak v lese zabočí doprava a nakonec přijdeme k louce s posedem na stromě (obr. 8), kde se dáme vlevo třeba po pokraji lesa nebo starou mlýnskou cestou (obr. 9) - každopádně až k potoku, který přebrodíme. Před námi je přerostlá školka stříbrných smrků, obejdeme ji zleva a pak rovnou zamíříme k lesnímu svahu, který se zde před námi zvedá. Tento úsek bývá někdy v létě zarostlý lučními bylinami, ale jedná se jen o cca 30 m. Jakmile vstoupíme do lesního svahu, narazíme na cestu, již opět dobře značenou, po ní se dáme doleva. Cesta nás stoupáním vyvede lesním svahem nad romanitckými stržemi až na louku, po které v přímém směru vystoupáme až k cestě, která vede po náhorní planině z Polomu do Skoků. Jsme však již od Skoků zcela nedaleko. Po velké cestě tedy odbočíme vlevo, mineme křížek se vzrostlým stromem a sestoupáme po stejné cestě přímo ke kostelu.

skoky-vychodni-pristup-2-turisticka.jpg

Odkaz na podrobnější mapu