Jdi na obsah Jdi na menu
 

Záhájení poutnické sezóny a společné putování z Teplé do Skoků 2014

14. 5. 2014

Zahájení poutní sezóny 2014

Letošní poutní sezóna na mariánské poutní Skokovské stezce byla zahájena ve čtvrtek 3.července v klášteře premonstrátů v Teplé.

Sraz účastníků poutě do Skoků byl v 10:00 hodin před klášterním kostelem v Teplé, následovalo požehnání poutníkům u obrazu P. Marie Skokovské v konventní kapli, od tepelského opata Filipa Zdeněka Lobkowicze, OPraem. Ve 12:00 hodin vyšli poutníci s kopií poutního obrazu P. Marie Skokovské z kláštera do Nežichova. Letošního putování do Skoků se zúčastní také známý Poutník Hroch se svým doprovodem.

img_5789-m25.jpg
Vše začalo vlastně už ve čtvrtek 3.7., kdy se z Teplé do Skoků vydali poutníci s obrazem Panny Marie Skokovské, aby tak zahájili letní poutní sezónu na Skokovské stezce. Putovali po tři dny, až v sobotu (5.7.) odpoledne došli do Skoků. V klášteře premonstrátů v Teplé se sešlo 8 poutníků, přivítal je opat zdejší kanonie P. Filip Zdeněk Lobkowicz a v konventní kapli jim udělil požehnání. Mezi poutníky se letos objevil i Petr Hroch Binder doprovázený Dílnou U Mnicha. V Dobré Vodě čekalo milé překvapení v podobě manželů Pokorných, kteří poskytli utrmáceným poutníkům stín a pohoštění ve svém domě. Přes klášter trapistů Matky Boží Nový Dvůr u Dobré Vody, zaniklou osadu Dolské Domky a kolem romantické ruiny barokní kaple sv. Blažeje v malebné kotlině Svatoblažejského rybníka dorazili k večeru na biofarmu a penzion Belina. Zde je čekala večeře a příjemné posezení s panem domácím. 

img_5941m25.jpgDruhý den po vydatné snídani vyrazili poutníci s obrazem na Třebouň, kde se zastavili ke krátké modlitbě v místní kapli Bolestné Panny Marie. Kolem historického vodojemu pak dorazili do Kosmové, romantické vesničky pod Třebouňským vrchem s několika historickými roubenými a hrázděnými stavbami a také klasicistní kaplí. Z Kosmové se vydali na asi nejnáročnější úsek druhé etapy, kolem Lhotské kapličky a pozoruhodných Sedelsko-Lhotských rybníků do Sedla. Za Sedlem stezka na chvíli zmizela, ale zkušení vůdci dokázali překonat i tuto překážku a nástrahu, takže doputovali poli a alejemi do města Krásné Údolí, kde na ně čekala Teta Míla se zaslouženým obědem. Po odpočinku vyrazili úzkou silničkou a ve stínu alejí přes Odolenovice do Přílez, kde na ně čekalo další milé překvapení v podobě rodiny Širokých. Po občerstvení a posezení se poutníci kolem opuštěného starobylého kostela sv. Bartoloměje vydali do Útviny. Zde, v někdejším působišti stavitele skokovského chrámu, zednického mistra Johanna Schmieda,  navštívili zdejší kostel sv. Víta. A pak už je čekala Toužim, cíl druhé etapy a také místo, kde se v roce 1717 zrodil slavný obraz Panna Marie Pomocnice ze Skoků, s noclehem v turistické ubytovně. Obraz byl díky vstřícnosti zdejší kostelnice pí. Ďurišové na noc uložen v toužimském kostele. 

putovani-2014.04.07--59-minis.jpgTřetí den se část poutníků přidala k účastníkům místního pochodu Radyňská cihla a přesunula se k Radyni, do zaniklé cihelny, kde na ně čekala již IX. olympiáda ve vrhu hablovkou - tedy recesistická soutěž ve vrhu zdejší cihlou zn. Habla. Zbývající poutníci odpoledne navštívili toužimský kostel, aby vyzvedli si obraz, se kterým vyrazili do radyňské cihelny. Zde se obě skupiny spojily a společně pokračovaly přes  lachovickou kapličku, kolem romantických zřícenin mlýnů na říčce Střele do Sovolusek. Zde u kaple sv. Jakuba Většího poutníci krátce poseděli a pak pokračovali opět do lesnatého údolí Střely, kolem bývalého akvaduktu mlýnského náhonu a kolem zříceniny Rohrerova mlýna do konečného cíle svého putování - do Skoků.  

 

***

 

Program poutě z Teplé do Skoků

I. etapa - Teplá, klášter-Dřevohryzy-Dobrá Voda-Nežichov, délka trasy 15,7 km.
10:00 - Teplá, klášter. Sraz před klášterním kostelem, poté pobožnost s požehnáním poutníkům v konventní kapli u obrazu P. Marie Skokovské od tepelského opata Filipa Zdeněka Lobkowicze, OPraem.
11:00 - Teplá, klášter. Možnost poobědvání v klášterní restauraci (individuálně, dle zájmu).
12:00 - Teplá, klášter. Společný odchod poutníků od klášterního kostela.
Na trase je zastávka v klášteře trapistů Matky Boží v Novém Dvoře
cca 18:00 - Nežichov, biofarma Belina. Příchod poutníků, občerstvení, nocleh

II. etapa - Nežichov-Třebouň-Kosmová-Sedlo-Krásné Údolí-Odolenovice-Přílezy-Útvina-Toužim, délka trasy 27,3 km
8:00 - Nežichov, biofarma Belina. Odchoz na trasu.
Na trase není možnost stravování v restauraci, žádné tam nejsou.
cca 18:00 - Toužim. Příchod poutníků, v případě včasného příchodu do 17:00 hodin možnost účasti na bohoslužbě, vystavení obrazu v kostele, individuálně večeře, nocleh.

III. etapa - Toužim-Radyně-Lachovice-Sovolusky-Skoky, délka trasy 15,6 km.
09:00 - Toužim, náměstí J. z Poděbrad. Sraz účastníků akce Radyňská cihla a Olympiáda ve vrhu hablovkou.
11:00 - Toužim, kostel. Společný odchod na trasu, v Radyni občerstvení na akci Radyňská cihla.
cca 17:00 - Skoky. Příchod poutníků.

 

Ubytování
Ubytování je individuální. Počítá se především s noclehem "pod šírákem".
Zájemci o zajištění jiného noclehu se musí přihlásit s udáním data noclehu emailem do 1.7. na adrese podstrechou@email.cz.
Nocleh v Nežichově je možný "pod širákem" (u zřiceniny kostela sv. Blažeje nebo přímo v Nežichově) nebo v místnosti pod střechou v areálu zdejší biofarmy Belina, případně dle kapacity penzionu si lze zajistit nocleh v pokoji.
V Toužimi si lze zajistit individuálně nocleh v některém ze zdejších penzionů (cenové relace do 500,- Kč za noc), případně na základě požadavku zajistíme nocleh v turistické ubytovně.
Ve Skocích je nocování možné "pod šírákem", ve vlastním stanu, pod přístřeškem nebo v kostele.

 

Stravování
Stravování si každý poutník řeší individuálně. Upozorňujeme, že na trase je velmi omezená možnost občerstvení v obchodech či hospodách a restauracích. Restaurace a obchody otevřené večer a ve svátky jsou jen v Teplé a Toužimi.
V Teplé je možnost oběda v restauraci U Kláštera, příp. v hotelu U Nádraží nebo ve městě.
V Nežichově bude možnost zajištění večeře a snídaně pro nocležníky.
V Toužimi je večeře možná v některé z místních restaurací, snídaně tamtéž.
Ve Skocích je večeře individuální, občerstvení zajištěno.  
 

Další upřesňující informace budou následovat.


    

Poutní stezka - informace poutníkům

   Trasa poutní stezky je v současné době připravována na letní sezónu, proto se na trase můžete ještě setkat s neúplným značením trasy.
   Po zimním období také vznikly některé další nedostatky v průchodnosti stezky, zejména v lesních úsecích, kde jsou vývraty nebo je terén silně narušen po těžbě dřeva. Na odstranění těchto závad se pracuje. Upozorňujeme na stanovený směr pěšího putování po stezce v úseku Teplá-Skoky-Žlutice! V tomto směru je také provedeno značení stezky, z opačného směru není značení!  


    
    
    
    
   

  
  

 

Náhledy fotografií ze složky Skoky v roce 2014