Jdi na obsah Jdi na menu
 

Poutní mše v roce 2013

6. ledna, neděle – Tříkrálová pouť
Slavnost Zjevení Páně ve Skokách, žehnání vody, kadidla a křídy, svěcení příbytků.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

3. února, neděle – Hromniční pouť
Slavnost Uvedení Páně do chrámu. Žehnání svící a průvod.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

10. března, neděle – Postní pouť
4. neděle postní, tzv. radostná, ve Skokách.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

7. dubna, neděle – Pouť Božího Milosrdenství
2. neděle velikonoční ve Skokách.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

1. května, středa – Českoněmecká pouť porozumění
Tradiční prvomájová skokovská pouť.
Mše svatá od 11:00.
Celebruje Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.

26. května, neděle – Pouť ke cti Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice ve Skokách.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

23. června, neděle – Svatojánská pouť
Slavnost sv. Jana Křtitele s poděkováním za uplynulý školní rok.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje P. Vlastimil Kadlec OMI.

7. července, neděle – Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie
Českoněmecká pouť porozumění – hlavní skokovská pouť.
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00.
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů Teplá.

21. července, neděle – Prázdninová pouť
Ke cti sv. Maří Magdalény.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

18. srpna, neděle – Nanebevzetí Panny Marie
U příležitosti hlavní mariánské slavnosti liturgického roku.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

8. září, neděle – Narození Panny Marie
S prosbou za nový školní rok.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

6. října, neděle – Růžencová pouť
U příležitosti památky Panny Marie Růžencové.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

3. listopadu, neděle – Dušičková pouť
Tradiční pouť s pobožností na hřbitově.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

8. prosince, neděle – Adventní pouť
V den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

24. prosince, neděle – Vánoční pouť - Půloční mše svatá
Začátek Vánoc ve skokovské bazilice.
Mše svatá od 24:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.