Jdi na obsah Jdi na menu
 

Poutní mše 2015 - archiv

11. ledna, neděle – Svátek Křtu Páně
Pouť na sklonku vánoční doby se svěcením vody a s obnovou křestních závazků.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

22. února, neděle – 1. neděle postní 
Pouť na zahájení postní doby ve Skokách. Mše svatá s udělováním popelce.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

29. března, neděle – Květná neděle
Začátek Svatého týdne ve Skokách. Žehnání ratolestí, průvod do kostela, Markovy pašije.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

1. května, pátek – Českoněmecká pouť porozumění 
Tradiční prvomájová skokovská pouť.
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00.
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé. 


7. června, neděle – Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá s procesím zaniklou obcí s prosbou za ty, kteří v tomto kraji žili, pracovali a modlili se, ale i za ty, kteří zde zasévali nenávist a ubližovali mu.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

5. července, neděle – Pouť ke svátku Navštívení Panny Marie 
Českoněmecká pouť porozumění – hlavní skokovská pouť.
Začátek procesí v 10:00, začátek mše svaté v 11:00.
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat Kanonie premonstrátů v Teplé.

26. července, neděle – Svatoanenská pouť 
Pouť ke cti svatých Jáchyma a Anny s prosbou zvláště za naše prarodiče a jejich odpovědnost za výchovu budoucích generací.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

16. srpna, neděle – Nanebevzetí Panny Marie ve Skokách 
Největší mariánský svátek liturgického roku ve Skokách. Pouť ke cti P. Marie Nanebevzaté s prosbou o šťastné dovršení našeho života.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

13. září, neděle – Jména Panny Marie
Obnovený mariánský svátek jako připomínka významu jména v křesťanské tradici. Pouť k Panně Marii s prosbou, abychom naplňovali program, svěřený nám přijetím jména ve svátosti křtu.
Součástí liturgie bude mše D dur (Lužanská) opus 86 Antonína Dvořáka pro smíšený sbor, sóla a varhany v provedení souboru Bach-Collegium Praha pod vedením Jiřího Mátla.
Začátek ve 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

4. října, neděle – Pouť ke cti Panny Marie Růžencové 
Prastarý mariánský svátek, ustanovený jako poděkování za vítězství křesťanských vojsk v bitvě u Lepanta. Pouť za smíření křesťanů a muslimů, za vzájemný respekt a uznání vyznavačů obou náboženství a za pokoj a mír na zemi.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.

1. listopadu, neděle – Slavnost Všech Svatých
Tradiční podzimní pouť k Panně Marii, Královně všech svatých se zvláštní prosbou za naše zemřelé. Po mši svaté následuje procesí na místní hřbitov a pobožnost za všechny věrné zesnulé.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.


29. listopadu, neděle – První neděle adventní
Začátek posvátné doby adventní ve Skokách se svěcením adventního věnce a zažehnutím první adventní svíce.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.


27. prosince, neděle – Svátek Svaté Rodiny
Vánoční pouť k Panně Marii, sv. Josefovi a jejich narozenému Děťátku. Mše svatá s obnovou manželských slibů a se zvláštní prosbou k Panně Marii, Královně rodin, za naše rodiny a za celý náš národ.
Mše svatá od 14:00.
Celebruje rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka.