Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aleje kolem Skoků

24. 8. 2016

V roce 2014-15 byl v okolí Skoků realizována akce finančně podpořená z Operačního programu životní prostředí, výzva XXVII, prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur s názvem "Barokní krajina poutních cest ve Skokách" (č. proj. CZ.1.02/6.3.00/15.28877). Investorem této akce byl majitel zdejších pozemků Ing. Miloš Balák. Projekt zpracoval Ing. Jan Bercha.

Projekt řešil obnovu ovocných alejí a extensivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin v katastru Polom a Skoky. K výsadbě bylo určeno 2000 ks ovocných dřevin, vysokokmenných tvarů a starých otužilých odrůd. Kromě alejí byl vysázen pod Skoky i jeden sad. I když si projekt předsevzal obnovu barokních poutních cest v okolí Skoků, byla výsadbou dřevin doprovozena jen malá část původních historických cest - poutních tras do Skoků, neboť ne všechny pozemky a cesty byly ve vlastnictví investora. Dřeviny proto najdete i tam, kde žádné cesty nejsou nebo dříve ani nebyly.

Cílem projektu bylo zvýšit krajinnou hodnotu okolí Skoků, jehož území je pod neustálým tlakem zvěře a obnova vegetačních prvků je zde bez dalších opatření téměř nemožná. Cílem bylo také dát prostor k zachování genofondu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění. Celý projekt byl zpracován v souladu s územními plány. Projekt neměl jen význam krajinářský. Obnovení sadu a stromořadí dosazením starých odrůd ovocných stromů má přispět k následnému zvýšení biodiverzity různých živočišných druhů, zejména ptactva, zejména jeho potravních příležitostí, možností úkrytu i zahnízdění. Proto byly také zvoleny dřeviny s úživným charakterem. Dalším přínosem má být také zvýšení biodiverzity hmyzu a zvýšení potravní nabídky pro včely.

Ve výsadbě byly použity tyto dřeviny: jabloně - Albrechtovo, Červené tvrdé, Čistecké lahůdkové, Panenské české, Vilémovo, Zelenče rhodoislandské,
 a jeřabiny - Moravský sladkoplodý, Arónie "Nero".

Rozpočet celkem (v Kč): 2 017 790
z toho Příspěvek EU: 1 704 713
  Soukromé prostředky: 200 555
  Národní veřejné prostředky celkem: 100 277
  z toho Finanční prostředky ze státních fondů: 100 277

   Zdroj: http://www.risy.cz

 

Náhledy fotografií ze složky Skoky v roce 2016