Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zaniklá osada Martice

16. 10. 2012

První písemná zmínka o vsi Martice (dříve také Martič, německy Maroditz) pochází z roku 1383, kdy zde zemřel zeman Hroch, patrně sídlící již tehdy na zdejší tvrzi. Po něm se zde uvádí zemané Jarek a Ctibor, předkové Martických z Rabštejna, kteří se v 15. století psali také "z Martic". Ti zde sídlili asi do roku 1540, kdy Zikmund Martický prodal ves s tvrzí Markétě Lobkovicové, rozené z Plavna, která ji připojila k sousednímu Polomu. V roce 1545 koupili obě vsi Štensdorfové, kteří připojili Martice roku 1591 k Miřeticím (dnes Mirotice, část města Bochova). Roku 1592 byly Martice s tvrzí připojeny k Ratiboři. Tehdy se však uvádějí jako pusté, ale brzy potom byly znovu osídleny a v roce 1615 připojeny k Údrči a Rabštejnu. Po Bílé hoře byly Martice tehdejšímu majiteli, Janu Libštejnskému z Kolovrat, za účast ve stavovském povstání zkonfiskovány a v roce 1623 prodány sekretáři královské koruny Severinu Thalovi z Horštejna. Ten se však zúčastnil nového povstání za saského vpádu v roce 1631, a tak došlo k nové konfiskaci, při níž získal jeho panství Albrecht z Valdštejna. Po jeho zavraždění v roce 1634 přešlo v roce 1635 do dědičného vlastnictví nejvyššího hofmistra, hraběte Leonharta Helfrida z Meggau. Stará martická tvrz se naposledy připomíná v roce 1630. Později zde byl už jen panský dvůr, který byl zřejmě na počátku 19. století rozparcelován a prodán poddaným, ve druhé polovině 19. století se již nepřipomíná. Martice se staly osadou obce Polom, před koncem II. světové války zde žili Němci, kteří byli v roce 1946 vysídleni. Poté byla osada osídlena novými dosídlenci, ale ti postupně odcházeli, až osada zanikla. Opuštěné domy byly zbořeny, zůstala stát pouze jedna ze stodol v areálu bývalého poplužního dvora v severozápadní části sídla a část domu čp. 5 v severní části někdejší návsi. Stavby jsou však dnes již opuštěné a zdevastované. Také po někdejší tvrzi nejsou patrné žádné stopy, a není ani známo místo, kde stála. V roce 1950 se Martice spolu s Polomem staly osadou obce Údrč, v letech 1961-1973 byly částí obce Údrč, k 1.1.1974 jako část obce zanikly a staly se součástí obce Bochov.

Literatura:
Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Svazek 4. Západní Čechy.  Nakladatelství Svoboda. Praha 1985.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Zaniklá osada Martice