Jdi na obsah Jdi na menu
 

Skokovská pouť 1.7. 2012

2. 7. 2012

Mariánské Skoky, Maria Stock

1. 7. 2012
 
Poutní mše sv.
s P. Peterem Fořtem, Kraslice
Wallfahrt mit
P. Peter Fořt, Graslitz
 
Procesí /Prozession
 
Modrý zpěvník, strana 112/ Blaues Gesangbuch, Seite 113
„Tisíckráte pozdravujem tebe“ 
„Tausendmal stets wollen wir dich grüßen“
1. sloka německy, 2. sloka česky
 
Mariánská poutní píseň ze Skoků / Maria Stocker Wallfahrtslied
 
 
1. Strophe tschechisch, 2. Strophe deutsch
 
1.         Maria, ty pomáháš jak matka jemně, zpíváme před Tvým obrazem radostně.
Ref: │ : Ave, ave, ave Maria :│        
1. Maria hilft immer als Mutter so mild, drum singen wir freudig, geschart um ihr Bild. Ref.
 
2. Plni naděje jdem k místu milosti se zbožným úmyslem prosit Marii. Ref.
2. Wir ziehen voll Hoffnung zum Gnadenort hin, Maria zu bitten mit heiligem Sinn. Ref.
 
3. Tisíckrát utlačeni v čase minulém ctíme Tě, Pomocnice, i dnešním dnem. Ref.
3. Viel tausend Bedrängte seit uralter Zeit lobpreisen Dich, Helferin, - damals wie heut´. Ref.
 
4. Ještě nebyl na zemi nářek slyšen, který by nebyl Marií vyslyšen
     Ref.
4. Noch nie ward auf Erden die Klage gehört, es hätte Maria nicht Hilfe gewährt.
Ref.
 
5. Proto chceme hledět plni důvěry v každé nouzi my poutníci k Marii.     Ref.
5.Drum wollen wir Pilger mit vollem Vetrau’n in jeglicher Not zu Maria aufschau’n.               Ref.
6. V tom údolí stojí ten kostel Skockém, Tobě díky nám v důvěře postaven.             Ref.
6. Im Tale zu Stock, einst zum Dank Dir erbaut; da stehet das Kirchlein uns allen vertraut.             Ref.
 
7. Zde Maria pomáhá, obraz zvěstuje dítě radosti plné nám ukazuje.
            Ref.
7. In Stock hilft Maria; das kündet ihr Bild. Sie zeigt uns ihr Kind, ganz von Freude erfüllt.             Ref.
 
----------
 
 
Mše svatá /HeiligeMesse
 
Vstup / Eingang :
Modrý zpěvník, strana 50/ Blaues Gesangbuch, Seite 51
„Wohin soll ich mich wenden“ 
„Kam jít, když smutek tísní“
 1 sloka německy, pak česky/ 1 Strophe deutsch, dann tschechisch
 
Kyrie:
       Česky/tschechisch (Bříza) á capella
 
Gloria:     
     1. Schubert Messe, Modrý zpěvník, strana 53/ Blaues Gesangbuch,             Seite 53 jen německy- nur deutsch
 

1. čtení: Sof 3,14-18
Žalm: Iz 12
2. čtení: 1. Čtení německy
Před evangeliem /vor dem Evangelium:
 
Modrý zpěvník, strana 137/ Blaues Gesangbuch, Seite 137
„K nebesům  dnes zaleť písni“
1 sloka jen česky, 1 Strophe nur tschechisch
 
Evangelium: Lk 1,39-56

 
Příprava darů/ zur Gabenbereitung:
Modrý zpěvník, strana 137/ Blaues Gesangbuch, Seite 137
„K nebesům dnes zaleť písni“
1 sloka česky/ 1 Strophe tschechisch
Sanctus:
Modrý zpěvník, strana 58/ Blaues Gesangbuch, Seite 59
„Heilig, heilig, heilig“  
1 x německy, 1 x česky, 1  x deutsch, 1 tschechisch
 
 
Otče náš/Vaterunser:
 
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.
 
Agnus Dei: česky- tschechisch
 
Ke sv. přijímání/ zur Hl. Kommunion:
+ Modrý zpěvník, strana 60/ Blaues Gesangbuch, Seite 61
 „Mein Heiland, Herr und Meister“
2 sloky česky, pak německy/ 2 Strophe tschechisch, dann deutsch
                                    
Poděkování/Danksagung
 
Závěrečný zpěv po požehnání/ Schlußgesang:2
 
Modrý zpěvník, strana 106/ Blaues Gesangbuch, Seite 107
„Bože, chválíme tebe“ 
„Großer Gott, wir loben dich“
1 a 2. Sloka česky, 3 a 4 německy

1 u 2 Strophe tschechisch, 3 u 4 deutsch