Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pouť Českoněmeckého porozumění ve Skokách se koná ve středu 1. května, mši svatou bude celebovat Mons. František Radkovský

1. 5. 2013


Formát pdf                  Formát jpg

Květnové poutě ve Skokách mají dlouhou tradici. Ačkoliv hlavní pouť se zde slaví až v létě na začátku července, bývaly Skoky každoročně malým ostrůvkem víry i svobody už prvního května – tedy právě v den, který si přisvojila komunistická moc a naplnila jej povinnými průvody s hesly a pochybnou vlajkoslávou po celé zemi. Dnes se už s úsměvem vzpomíná na překážky, které byly tehdy českým i německým poutníkům státní mocí kladeny – vytvářením zátarasů na přístupové cestě do Skoků počínaje a zákazem prodeje pouťového zboží konče.

I letos se ve středu 1. května otevřou brány skokovského kostela Navštívení Panny Marie poutníkům obou národností. Poutní slavnost bude zahájena tradičně v 10 hodin procesím, na které pak naváže v 11 hodin mše svatá. Skoky letos uvítají svého velkého příznivce, kterého našly v biskupovi Plzeňské diecéze Mons. Františkovi Radkovském. Ten bude hlavním celebrantem poutní mše svaté, chybět nebudou ani zástupci Kanonie premonstrátů v Teplé, pod jejichž duchovní správu kostel nyní spadá. Během mše svaté zazní Missa Brevis a moll F. X. Brixiho v podání klatovského Kolegia pro duchovní hudbu.

Po skončení duchovní slavnosti bude pro poutníky přichystáno občerstvení, bude možné si také zakoupit drobné suvenýry. Poutní program pak ve 14:00 zakončí samostatným koncertem Kolegium pro duchovní hudbu, které vede Vít Aschenbrenner. Na programu budou barokní autoři Arcangelo Corelli, Antonio Caldara, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel, respektive jejich díla ze sbírky mariánského poutního kostela v Klatovech. 

Během celého dne se návštěvníci Skoků budou setkávat s drobnými výtvarnými intervencemi autorek Anety Grňákové, Zuzany Mazáčové a Kláry Syrůčkové. Projekt VRSTVY a SKOKY, který studentky pražské DAMU realizují pod vedením dr. Andrey Králové chce upozornit na genius loci i paměť místa zaniklé vesnice. Inspirací jsou dávné i nedávné příběhy, které se bezprostředně dotýkají Mariánských Skoků.

Po celý den bude kostel zpřístupněn nejen poutníkům k modlitbám u zdejšího obrazu Panny Marie Pomocnice, ale i ostatním návštěvníkům k prohlídkám. Při kostelní sbírce lze finančním příspěvkem podpořit záchranu kostela.