Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pomoc při budování poutní stezky

27. 6. 2009

 

 

Mariánská poutní Skocká stezka je v současné době vyznačena. Některé její úseky, které procházejí volnou krajinou mimo silniční komunikace, jsou dnes díky dlouhodobé absenci údržby historické cestní sítě v krajině ve velmi špatném stavu a často jen s obtížemi průchodné. Rovněž na několika místech chybí potřebné vybavení, zejména lávky přes vodní toky. Potřebné úpravy nejsme schopni sami provést ani zafinancovat. Proto se obracíme na Vás, dobrovolníky a sponzory, přátele Skoků a turistiky.

 

 

1. Zprůchodnění trasy stezky - díky bujné vegetaci a nepoužívaným cestám bude zpočátku trasa stezky v některých úsecích nečitelná, proto uvítáme jejich "prošlapání", eventuelně vysekání s odpovídající šířce stezky pro pěší. Na některých úsecích jsou padlé stromy, větve či klestí. Jde zejména o tyto úseky:

 

a) Šafářské Domky-rozc. se silnicí Teplá-Dřevohryzy (stezka km 3,2). Trasa je zarostlá trávou, na cestě popadané větce a klestí.

b) Odbočka ke zřícenine Röllerova mlýna (stezka km 6,9). Trasa je zarostlá travou.

c) Od odbočky ze silnice Dřevohryzy-Dobrá Voda do Dobré Vody. Trasa je zarostlá travou a křovinami, při vychodu z lesa jsou popadané stromy. Uvedený úsek upravili pod vedením občanského sdružení Český západ obyvatelé Dobré Vody. DĚKUJEME!!!

d) Průchod zaniklou osadou Dolské Domky (pod klášterem trapistů Nový Dvůr). V první části při průchodu lesem je popadané klestí, od přechodu potoka přes ruiny osady je zarostlá vegetací a jsou zde popadané větce a stromy. Při východu z lesa chybí přes potok lávka. 

e) Odbočka z Branišova na Branišovský vrch, včetně odbočky k Svatoblažejské vyhlídce na skalce. Trasa je od okraje Branišova silně zarostlá trávou a křovinami, na lesní cestě od křižovatky až ke svážnici jsou popadané stromy a klestí, část je silně zarostlá křovinami.  

f) Průchod kolem zaniklé vsi Lhoty a Sedelsko-Lhotských rybníků. Trasa je v některých částech zarostlá travou a křovinami, zejména kolem rybníků jsou padlé stromy. V úseku od asfaltované svážnice k Lhotské kapličce je klestí, v aleji na okraji lesa jsou popadané stromy a cesta zarostlá křovinami i travou. V úseku procházejícím kolem rybníků, na hrázích i mimo ně jsou popadané stromy a větve, někde tráva a křoviny.

g) Průchod loukami a poli mezi Sedlem a silnicí Otročín-Krásné Údolí. V úseku od konce polní cesty od Sedla (u lesíka), vede trasa po zarostlém okraji pole a louky.  

h) Odbočka ze silnice u Lachovic k Doubskému (Lachovickému) mlýnu. Od kapličky je trasa až ke zřícenině  Doubského mlýna místy zarostlá travou a křovinami, lesní úvozová cesta je zatarasená padlými stromy a větvemi. Úsek od mlýna k lesní cestě k Račímu (Sovoluskému) mlýnu je silně zarostlý křovinami a travou, chybí lávka přes Lachovický potok.   

ch) Sovolusky-Skoky. V úseku lesní cesty ke Střele je cesta silně poškozená těžbou, na cestě je klestí a větve. U akvaduktu u Střely je silně zarostlá travou a křovinami. V úseku od akvaduktu na lesní cestu (kolem hydrologické měřící stanice) je klestí. Úsek od rozcestí za mostkem přes Jesínecký potok, procházející loukou po okraji lesa je zarostlý travou, na navazující úvozové lesní cestě jsou popadané stromy, klestí, v horním úseku za lesem pak i zarostlá křovinami a travou. Cesta přes louke do skoků zarostlá travou. 

i) Skoky-Ratibořský potok. Od odbočky trasy z polní cesty na Polom je cesta zarostlá travou, níže pak křovinami, padlé stromy jsou na lesní úvozové cestě. V údolí Ratibořského potoka je původní cesta nečitelná a silně zarostlá travinami, na druhém břehu i křovinami. Přes Ratibořský potok chybí lávka. 

j) Od Pekla na cestu pod Dlouhým vrchem. Od rybníka V Pekle je na slabě čitelné lesní cestě po okraji lesa popadané klestí a větve, přes údolí přilehlého potůčku je zarostlá travou, přes potůček chybí lávka. Na druhém břehu stezka lesem na cestu nečitelná. Úsek polní cesty od lesa k polní cestě pod Dlouhým vrchem je zarostlá travou a křovinami, trasa vede po okraji zarostlých luk.

 

 

2. Trasa prochází i přes vodní toky, někde chybí lávky nebo stávající jsou nevyhovující:

 

a) Dolské Domky. Chybí lávka přes drobný potůček v údolí (při výstupu cesty z lesa od Nového Dvora).

b) Doubský (Lachovický) mlýn. Chybí lávka přes Lachovický potůček v přilehlém údolí na zaniklé cestě do Lachovic (na lesní cestu Lachovice-Račí (Sovoluský) mlýn. 

c) Střela u Dobského (Sovoluského) mlýny. Stávající lávka na základech původní lávky (dochovány zděné pilíře) je nevyhovující. Plánuje se obnova původní lávky s pomocí města Bochova.

d) Ratibořský potok. Chybí lávka v místě původního mostku na cestě ze Skoků do Ratiboře. Betonová lávka z doby výstavby přehrady níže po toku je nepoužitelná z důvodu polohy v I. ochranném pásmu vodní nádrže (zákaz vstupu).

e) V Pekle. Přes potůček u obnoveného rybníka chybí lávka, cesta po hrázi je znemožněna, trasu přes potok lze vést nad i pod rybníkem. 

f) Za Peklem. Další drobný tok bez lávky je na trase cca 200 m za údolím V Pekle ve směru na Žlutice, mezi lesy.  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Putování krajinou Skokovské stezky