Jdi na obsah Jdi na menu
 

POZOR! Aktuální upozornění pro poutníky na září 2011

1. 7. 2011

Trasa mezi Lachovicemi a Sovolusky: neprůchodný úsek po náhonu Doubova (Lachovického) mlýna (52) od mlýna přes Lachovický potok na lesní cestu podél Střely k Račímu (Tomšovu) mlýnu (53) je potřeba obejít vlevo, projít po louce na cestu od Lachovic k mlýnu.  Pro lepší orientaci  přinášíme  podrobnější mapy dotčených úseků trasy:

okolí Lachovic: http://www.mariastock.estranky.cz/archiv/uploaded/43

okolí Sovolusek: http://www.mariastock.estranky.cz/archiv/uploaded/42

Odbočka Branišov (místa na mapě průvodce pod č. 12, 13) - Branišovský vrch - zř. Davidovy observatoře (14): střední úsek odbočky byl již vyčištěn a zprůchodněn - brigádníkům děkujeme!

Úsek Kosmová (23, 24) - Lhotská kaplička (25): místo nepřístupného úseku (odbočka označena písmenem "b"), který vede po loukách a pastvinách doporučujeme variantní značenou trasu po polní cestě, která odbočuje vpravo ze silnice na Teplou za Kosmovou a vede přes železniční přejezd a dále po lesní cestě a po vyasfatované lesní svážnici kolem Červeného kříže do zaniklé Lhoty (26).

Trasa Toužim - Radyně (38-43): z důvodu neprůchodnosti úseku mezi Toužimí a kapličkou sv. Anny (45) u Radyně kolem Toužimských rybníků (44) je stezka vedena po variantní trase po silnici Toužim-Radyně. Stezka v Toužimi tedy vede od rybníka Na Soutoku podél Střely, kolem zahrádkářské kolonie po ulici Na Výsluní k areálu zámku, kolem kaple sv. Kříže u zámeckého pivovaru a dále historickým centrem města na náměstí k mariánskému sloupu, do Kostelní ulice ke kostelu, jeho dvorem k děkanství ve Farní ulici a odtud přes Malé náměstí, kolem nákupního střediska, do Žlutické ulice, kde je možno odbočit ke kapličce P. Marie (43) a od ní se vrátit zpět, a pokračovat po silnici na Žlutice ke kapličce sv. Anny (45) a dále po silnici na Radyni

Pokud během své cesty narazíte na zničené značení, dejte prosím vědět službě v kostele ve Skokách, případně nám napište na stezkaskoky@email.cz. Děkujeme ! 

Pro Vaší lepší orientaci v terénu doporučujeme orientaci podle mapky v tištěném průvodci, který je k dispozici v pokladně návštěvního provozu kláštera v Teplé, v elektronické podobě ke stažení zde. Mapka samotná je ke stažení zde. Pozor! Některé mapy z internetu mají chybný zákres trasy (např. Mapy.cz) a nedoporučujeme je k použití pro Vaší orientaci.

POZOR! V současné době stále ještě probíhá přeznačování trasy, při Vaší cestě tedy můžete narazit na úseky se starým i novým značením, případně na úseky rozpracované. Trasa je tedy značena bílou vodorovnou pásovou značkou (mezi dvěma modrými pruhy), novou značkou - modrým čtvercem s bílou mariánskou hvězdou, případně jen neúplnou značkou v podobě modrého čtverce. Omlouváme se za dočasné zhoršení značení trasy.  

Pro poutníky jsme zavedli poutnické pasy a certifikáty. Pasy lze získat v Teplé, k pokladně návštěvnického provozu kláštera. Certifikáty vydává služba v kostele ve Skocích, a to pouze v době poutní sezóny (tj. v červencia srpnu), v září bude možné certifikát vydat pouze v době obsazení kostela službou - viz rubrika Otevřeno. Mimo poutní sezónu, kdy kostel není obsazen službami, lze vydání certifikátu dohodnout.