Zum Inhalt springen Zum Menü springen
 


Úpravy okolí kostela

V roce 2007 zahájilo o. s. Pod střechou za pomoci dobrovolníků a ve spolupráci s městem Žlutice a římskokatolickou farností Žlutice udržovací a zvelebovací práce v okolí kostela. Navázalo tak na úsilí občanských sdružení Rytmika Šumperk a Junge Aktion AG z minulých let. S pomocí dobrovolníků bylo zahájeno kácení náletových dřevin na bývalé návsi a na farních pozemcích. Současně byly upraveny farní terasy, kde bylo osazeno zábradlí a upraveno nové ohniště. V roce 2009 se dobrovolníci zasloužili i o zahájení obnovy opuštěné výklenkové kapličky v polích pod Skoky a také o úpravu podstavce kříže a osazení nového kovaného kříže na rozcestí U křížku.