Zum Inhalt springen Zum Menü springen
 


Putování krajinou Skokovské stezky

Skokovská stezka - poutní mariánská a naučná stezka vinoucí se magickou krajinou mariánské hvězdy propojí klášter premonstrátů v Teplé a poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích. Její trasa vede územím Tepelska, Toužimska a Žluticka. Spojuje řadu zajímavých a pozoruhodných míst těchto mikroregionů, většinu míst na trase váží neviditelné vazby ideové i historicko-kulturní. Součástí trasy je také naučná Davidova stezka, která spojuje místa spjatá se životem a dílem zdejšího slavného rodáka, astronoma a geografa Aloise Martina Davida. Najdeme zde však také naučnou Stezku sv. Blažeje, která vás seznámí s přírodní lokalitou soustavy NATURA 2000 kolem Svatoblažejského rybníka. Skokovská stezka poutníkům nabídne nejen hluboký duchovní zážitek, ale také pohyb na zdravém vzduchu uprostřed přírody, oddych, klid a také trochu poučení a poznání. Věříme, že s podporou dalších subjektů se časem podaří stezku dobudovat a rozšířit o další atraktivity.

I proto vítej poutníče, zvesela si poskoč, a proklikej se s námi virtuálně do Mariánských Skoků za Panenkou Marií, zvanou též skákavá... Nicméně sebedokonalejší technika nedokáže do tvého PC přenést to magično a všechny ty krásy zdejší krajiny. Nic nemůže nahradit osobní návštěvu a kontakt s těmito místy.

 Upozornění. Tato fotogalerie je ještě ve výstavbě. Děkujeme za pochopení :-)