Zum Inhalt springen Zum Menü springen
 


Do Skoků údolím Ratibořského potoka

Údolí Ratibořského potoka, kdysi lidmi hojně využívané jako dopravní tepna i hospodářské zázemí přilehlých vesnic, je dnes lidmi opuštěné a patří mezi nejkrásnější přírodní partie v okolí Skoků. Ratibořský potok se zde prodírá skalnatým a z větší části zalesněným údolím, místy připomíná spíše horskou bystřinu. Tok doprovází velmi staré a důkladně zbudované středověké cesty včetně zbytků velkého mostu, které sloužily nejen k dopravě obilí do zdejších mlýnů, z nichž dva, Polomský a Ratibořský dosud stojí jako ruiny. Patrně zde stával i další mlýn, po němž se dochoval jen jez, najdeme tu i rybníky. Dnes potok ústí do Žlutické přehradní nádrže a vytváří na ní velkou zátoku, která je však stejně jako dolní tok potoka nepřístupná, neboť leží v chráněném I. hygienickém pásmu nádrže. Na přilehlé měřící stanici má Ratibořský potok průměrný roční průtok 0,199 m3.sec-1, jeho povodí má rozlohu 31,734 km2.