Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hledáme dobrovolníky pro zajištění poutní sezóny 2018

11. 1. 2016

Hledáme schopné a ochotné dobrovolníky, kteří by v roce 2018, zejména během letních prázdnin v červenci a srpnu, pomohli na základě příkazní dobrovolnické smlouvy jako kasteláni-kostelníci zabezpečit obsluhu kostela, tedy zajišťovat po stanovenou dobu zpřístupnění objektu, poskytovat návštěvníkům průvodcovské služby, základní informace a propagační a upomínkové předměty. Připomínáme, že se jedná o službu v památkovém objektu, který je poutním místem a kostelem, proto u služeb předpokládáme odpovídající a zodpovědné chování, nemusíte být věřící, ale je potřeba respektovat specifické podmínky služby v tomto místě a daný provozní řád. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat požární bezpečnosti.

Na základě dosavadních zkušeností s organizováním služeb, a též s ohledem na hladké a bezproblémové zajištění jejich střídání, a rovněž s ohledem na rostoucí zájem dobrovolníků, jsme se rozhodli také v tomto roce limitovat délku prázdninové služby pro jednotlivé zájemce na jeden týdenní turnus s tím, že jednotlivé turnusy se budou překrývat v době nástupu a konce služby, tedy v neděli, tak, aby došlo k hladkému předání služby mezi jednotlivými turnusy "z ruky do ruky" na místě. Z organizačních důvodů tedy preferujeme zájemce, kteří budou schopni nastoupit již během neděle, a službu ukončit v průběhu následující neděle.    

Skoky jsou zaniklá vesnice, nevede sem elektřina, dráha ani silnice, není tu kanalizace, obchod a ani hospoda. Nejbližší civilizace, osada Polom, je vzdálena 3 km, ale nejbližší obchody, včetně večerek a hospod, najdete až ve vzdálenějším okolí, v Bochově, Žluticích nebo Toužimi. Vzhledem k odlehlosti místa a jeho aktuální (ne)vybavenosti, Vám nemůžeme nabídnout obvyklý civilizační komfort. Ubytování je na místě, ale spíše pro trempy, a to ve vlastním stanu, případně v kostelní věži (kapacita cca 8 osob). Provozní zázemí služby je umístěno v bývalé oratoři, která je vytápěná kamny na dřevo. Stravování nezajišťujeme, každý si vaří sám z vlastních potravin. K dispozici je Vám zdarma jen tekoucí pitná studená voda, chemické WC, plynový vařič nebo oheň na vaření, včetně potřebného nádobí. Dobíjení mobilů je možné, noční osvětlení v kostele je zajištěno LED světly a svítilnami. Informace o cestě a přístupu do Skoků najdete zde.
 
Lze sloužit individuálně, ale z hlediska organizace vlastní služby v kostele je ovšem praktičtější sloužit nejméně ve dvou lidech (jeden z Vás provádí, druhý potom hlídá oratoř a poskytuje další služby návštěvníkům). Na velké skupiny (více než 8-10 osob) nejsme zařízeni. Nejméně jeden z dobrovolníků by měl být starší 18-ti let, znalost cizích jazyků vítána, ale počet osob ani znalost cizího jazyka není podmínkou. Je zde možno realizovat i pobyt menší skupiny lidí, např. skautský tábor. V rámci pobytu a služby je možné podílet se na drobných udržovacích pracích kolem kostela a na stezce, potřebné nářadí a pomůcky jsou v omezené míře k dispozici na místě. Odměnou Vám budou chvíle prožité v magickém a klidném prostředí slavného barokního poutního místa uprostřed krásné přírody a pocit, že jste přispěli k dobré věci. Předem Vám všem velký dík! Vzhledem k rostoucímu zájmu o letní služby neváhejte a přihlašte se co nejdříve!
  
Vaše přihlášky s kontakty nebo případné dotazy zasílejte prosím na e-mailovou adresu: podstrechou@email.cz.

V případě Vašeho zájmu o některý již obsazený termín služby je možné se připojit dle možností ke stávající službě, vše záleží na vzájemné domluvě mezi Vámi (vzájemný kontakt zprostředkujeme) a na kapacitě zázemí kostela. 

Rozpis již obsazených a dosud ještě neobsazených volných termínů služeb připravujeme.