Jdi na obsah Jdi na menu
 

Změny ve spolku Pod střechou

4. 12. 2015

skoky--adventni-pout-2015--21-.jpgSpolek Pod střechou, prošel v roce 2015 transformací, která byly vyvolána legislativními změnami upravujícími oblast sdružovacího práva a činnost neziskových organizací, tedy novým občanským zákoníkem. Z původního občanského sdružení jsme se tak stali zapsaným spolkem, současně s tím jsme museli provést úpravu stanov. Kromě zapracování požadavků nové legislativy jsme provedli i další změny, které vyplynuly z našich dosavadních zkušeností z činnosti spolku ve Skocích. Stanovy budou nyní podány k registraci u příslušného soudu.  

Název spolku se mění na Pod střechou, z. s. Sídlo spolku bude nově přímo ve Skocích, v bývalém Schopfově hostinci čp. 21, který je od roku 2015 majetkem spolku. Účel spolku byl nově více zúžen na všestrannou podporu Skoků. Nejvyšším orgánem spolku bude členská schůze, statutárním orgánem zůstává předseda místopředseda. Výkonným orgánem bude nově výbor, který bude řídit činnost spolku mezi členskými schůzemi. Nově byly zavedeny tři typy členství, řádné, přidružené a čestné, s příslušnou diferenciací práv a povinností členů. Další novinkou je zřízení zvláštního podpůrného orgánu spolku, který jsme v duchu tradic poutního místa nazvali "Poutní bratrstvo Mariánských Skoků". Jeho smyslem je sdružení těch, kteří všestranně podporují Skoky a přispívají k jejich rozvoji, ať již třeba jako dobrovolníci, poutníci nebo dárci, ale dosud stáli mimo spolek. Těmto všem skokovským dobrodincům chceme nabídnout přidružené členství.

Doufáme, že výše uvedené změny přispějí k dalšímu rozvoji života spolku i Skoků samotných. Další podrobnosti zveřejníme po registraci nových stanov.