Jdi na obsah Jdi na menu
 

Záchrana skokovského obrazu a průběh jeho restaurování

26. 10. 2011

Jak již bylo v průběhu roku oznámeno, u obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků, uloženého v současné době v klášteře premonstrátů v Teplé, byly při pořizování jeho kopie pro klášter trapistů v Novém Dvoře u Toužimi zjištěny závažné skutečnosti, které nakonec vedly k rozhodnutí vlastníka o provedení restaurování obrazu.

 
 
Průzkum obrazu před restaurováním
 
   Restaurátorka Zdenka Reinerová při prohlídce obrazu zjistila následující skutečnosti.
   Pod deskami na zadní straně obrazu, v místech, kde zakrývaly rubovou stranu obrazu, je plátno na velké ploše napadené plísní. Plíseň je nejen na samotném plátně, ale proniká také do podkladových vrstev malby, kde napadá a destruuje pojivé složky barevné vrstvy. To by časem mohlo vést až k nevratnému poškození obrazu.
   Samotná lícová strana obrazu vykazuje přirozené známky stárnutí malby, jsou zde lokálně situované vysoké krakely (trhliny, vzniklé popraskáním malby), zakalený a ztmavlý lak, drobná vypadaná místa barevné vrstvy, značně zvlněná a rovinně zborcená plátěná podložka včetně barevné vrstvy a podobně. Na obraze jsou také patrné výrazné známky často necitlivě provedených zásahů. Jsou to silně pastózní (v silné vrstvě nanesený, plasticky působící nátěr) plošné přemalby, zejména v dolní polovině na draperiích (malba zobrazující textilní závěsy), celé pozadí obrazu je dokola pokryté šedozelenou přemalbou, která zakrývá a sjednocuje napojení nalepeného plátna po obvodu obrazu. Přesný rozsah těchto přemaleb bude možné stanovit až po případném provedení sond. Stav obrazu před restaurováním dokumentují přiložené snímky Jana Reinera.
   Stav plechové koruny je vcelku dobrý, stříbrné prvky jsou ztmavlé oxidací, zlacení (patrně nepůvodní), je celkem v pořádku.
   Spodní rám je vzhledem k velikosti obrazu velmi subtilní, ve spojích je nestabilní.
  Na základě zjištěných skutečností byl navržen restaurátorský zásah, jehož cílem bylo zejména sanování napadení plísní. Malbu bude s největší pravděpodobností nutné nažehlit na nové plátno, stabilizovat barevnou vrstvu, sejmout pastózní přemalby a poškozená místa vytmelit a napodobivě vyretušovat.  Po sejmutí z rámu bude patrně nezbytné doplnit poškozené plátno po obvodu. 
 
 
Financování záchrany obrazu
 
   Na základě zjištěného stavu díla a navrženého postupu restaurování byla cena restaurátorského zásahu odhadnuta na cca 70.000,- Kč, která se však může změnit podle požadavků orgánů státní památkové péče na rozsah a průběh restaurátorského zásahu.
   Restaurování obrazu bude financováno Kanonií premonstrátů Teplá, vzhledem k finanční situaci kanonie bude nutno na úhradu ceny za restaurování použít peníze z konta Skoků, případně se bude usilovat o dotaci. Na záchranu Skokovského obrazu, během letošních poutí a poutní sezóny ve Skocích, již přispěla řada dárců. Jim a všem ostatním, kteří podpoří záchranu a restaurování poutního obrazu děkujeme!
 
 
Průběh restaurování
 
   Na základě navrženého restaurátorského zásahu bylo zahájeno vlastní restaurování. Průzkum prokázal, že obraz byl v minulosti razantně opravován, rozsáhlé přemalby pokryly poměrně velké plochy, zejména na plochách drapérií a citelně tak pozměnily kolorit malby. Tyto druhotné přemalby a tmelení byly odstraněny.
   Podložní plátno, na které byl obraz v minulosti při opravě nalepen a bylo napadeno plísní, bylo sejmuto. Poté byly z rubu obrazu odstraněny zbytky škrobového lepu, který je živnou půdou pro růst plísní. Originální plátno obrazu bylo následně sanováno a ošetřeno proti možnému budoucímu napadení plísněmi. Otvory a průrazy byly doplněny novým plátnem a zafixovány z rubu japonským papírem.
   Malba byla citlivě vyrovnána, tak, aby byla zachována krakeláž barevného souvrství, odpovídající stáří obrazu a charakteru malby.
   Po tomto zásahu byl obraz nažehlen na nové podkladní plátno, jako lep byl použit vhodnější voskopryskyřičným lep.
   V další etapě bude provedeno opatrné zeslabení ztmavlých lakových vrstev, tak, aby nebyly dotčeny dochované svrchní lazurní vrstvy originální malby. Tím by podle průzkumných sond mělo dojít k zesvětlení obrazu.
   Po odstranění dalších nevhodných přemaleb v dolní části obrazu byla zjištěna původní signatura autora s datací - iniciály malíře Johanna Wolfganga Richtera s letopočtem 1717. Průběh restaurování lze sledovat ve Fotoalbu na fotodokumentaci Jana Reinera. 
 

Náhledy fotografií ze složky Restaurování obrazu 2011