Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pouť česko-německého porozumění 1. 5. 2013

1. 5. 2013

Květnové poutě ve Skokách mají dlouhou tradici. Ačkoliv hlavní pouť se zde slaví až v létě na začátku července, bývaly Skoky každoročně malým ostrůvkem víry i svobody už prvního května – tedy právě v den, který si přisvojila komunistická moc a naplnila jej povinnými průvody s hesly a pochybnou vlajkoslávou po celé zemi. Dnes se už s úsměvem vzpomíná na překážky, které byly tehdy českým i německým poutníkům státní mocí kladeny – vytvářením zátarasů na přístupové cestě do Skoků počínaje a zákazem prodeje pouťového zboží konče.

I letos se ve středu 1. května otevřely brány skokovského kostela Navštívení Panny Marie asi 150 poutníkům obou národností. Poutní slavnost tradičně zahájilo v 10 hodin procesí, na které pak navázala v 11 hodin mše svatá. Tu opět, jako hlavní celebrant, sloužil velký příznivec Skoků, biskup Plzeňské diecéze Mons. František Radkovský. Spolu s ním celebrovali i zástupci Kanonie premonstrátů v Teplé, pod jejichž duchovní správu kostel nyní spadá, v čele s opatem tepelské kanonie P. Filipem Zdeňkem Lobkowiczem, OPraem., rektorem kostela P. Augustinem Jánem Kováčikem, OPraem., a také další velký příznivec Skoků, rektor Akademické farnosti ČVUT v Praze, P. Vladimír Slámečka. Slavnostní ráz bohoslužby podpořila i Missa Brevis a moll F. X. Brixiho v podání klatovského Kolegia pro duchovní hudbu.

Po skončení duchovní slavnosti bylo pro poutníky přichystáno občerstvení, bylo možné si také zakoupit drobné suvenýry. Poutní program pak ve 14:00 zakončilo samostatným koncertem Kolegium pro duchovní hudbu, které vedl Vít Aschenbrenner. Na programu byly barokní autoři Arcangelo Corelli, Antonio Caldara, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Sebastian Bach a Georg Friedrich Händel, respektive jejich díla ze sbírky mariánského poutního kostela v Klatovech. 

Během celého dne se návštěvníci Skoků mohli setkávat s drobnými výtvarnými intervencemi autorek Anety Grňákové, Zuzany Mazáčové a Kláry Syrůčkové. Projekt VRSTVY a SKOKY, který studentky pražské DAMU realizovali pod vedením dr. Andrey Králové chce upozornit na genius loci i paměť místa zaniklé vesnice. Inspirací jsou dávné i nedávné příběhy, které se bezprostředně dotýkají Mariánských Skoků.

Po celý den byl kostel zpřístupněn nejen poutníkům k modlitbám u zdejšího obrazu Panny Marie Pomocnice, ale i ostatním návštěvníkům k prohlídkám. Během celého dne navštívilo Skoky asi 190 poutníků a návštěvníků. Mezi nimi byli také významní zahraniční hosté v čele s Dr. Ludwigem Spaenle, ministrem kultury Svobodného státu Bavorsko, dále vedoucí památníku v koncentračním táboře Flossenbürg pan Jörg Skreigeleit, předseda bavorské centrály pro politické vzdělávání pan Werner Karg, evropský poslanec CSU pan Bernd Posselt, jednatel Paneuropaunion pan Johannes Kijas a parlamentní sekretářka paní Stephanie WaldburgV rámci kostelní sbírky bylo rovněž možno podpořit finančním příspěvkem záchranu kostela. Celkem bylo kanonii předáno 5.487 Kč a 284 EUR. Všem dárcům tímto děkujeme.

Fotografie z letošní poutě najdete v odkazu Fotografie, video pak najdete níže nebo v odkazu Ohlasy/Filmy a videa.