Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mariánský svátek 12.9. a EHD - Dny evropského dědictví 13.-14.9. 2008

6. 9. 2008

Svátek Jména Panny Marie 12.9.
12. září slaví křesťané jeden z hlavních mariánských svátků, svátek Jména Panny Marie. Od roku 1513 do reformy liturgického kalendáře byl slaven jako svátek Jména blahoslavené Rodičky Boží Panny Marie. Na celou církev rozšířen r. 1683 jako poděkování za vítězství nad Turky v bitvě u Vídně. Na výzvu papeže Inocence přišla na pomoc Vídni křesťanská knížata z Bavorska, Lotrinska a dalších německých států. Dohromady shromáždili asi 40 tisíc vojáků, ale hlavní posilou byl polský král Jan III. Sobieský, který stál včele 30 tisíc vojáků. 11. září 1683 večer se polský král objevil na vídeňském vrchu Kahlenbergu. Zde pak v kapli strážných andělů pobořeného kláštera řádu Kamaldulského ráno 12. září 1683 sloužil papežský legát Marco Daviano mši svatou, při které mu ministroval polský král. Při bohoslužbě vzývali jméno Panny Marie, aby křesťanům pomohla. Toho dne pak spojená křesťaňská vojska s asi 70 tisíci vojáky zvítězila nad přesilou 200 tisíc Turků, kteří prchli. Král Jan III. Sobieský poslal papeži zprávu: „Přijeli jsme, viděli jsme a Bůh zvítězil.“ Od té doby je 12. září slaven svátek Jména Panny Marie na památku záchrany křesťanské Evropy.
Proto jsme v rámci oživení poutní tradice Skoků připravili pro věřící možnost návštěvy kostela. V pátek 12. září bude chrám ve Skocích otevřen od 13 do 17 hodin.
Modleme se: Prosíme, všemohoucí Bože, aby tví věrní, radující se pod ochranou Jména nejsvětější Panny Marie, byli na její přímluvu vysvobozeni ode všeho zlého na zemi a dosáhli věčné radosti v nebi. Skrze Krista, našeho Pána.
 
Noční prohlídka v pátek 12.9.
Páteční svátek Jména Panny Marie 12. září vyvrcholí večer, kdy bude poutní kostel v době od 21. do 23 hodin zpřístupněn k noční návštěvě. Návštěva potemnělého chrámu osvíceného jen mihotavým svitem svící slibuje hluboký zážitek nejen věřícím, ale i ostatním návštěvníkům.   
 

EHD - Dny evropského dědictví 2008 13.-14.9.

POZOR! V sobotu otevřeno až od 14.00 hodin!

Další zpřístupnění kostela bude následovat o víkendu, v sobotu 13. a v neděli 14. září., v rámci významné mezinárodní evropské akce EHD – Dnů evropského dědictví 2008. V sobotu bude otevřeno z organizačních důvodů až od 14.00 hodin,  do původně plánovaných 17.00 hodin a v neděli od 9.00 do 11.30 hodin. Prohlídka s výkladem začíná každou celou hodinu. Více o akci EHD najdete na internetové adrese http://www.ehd.cz.

(-psos-)