Jdi na obsah Jdi na menu
 

Ludmila Kristová - ZA HRANICI TICHA

7. 8. 2015

Komorní výstava ve vstupních prostorách poutního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách, léto 2015.

orez.jpgJsem svobodný poutník po duchovních stezkách a velmi mě zajímá to, co je za jejich učeními, to co nás sjednocuje, to je Víra, Boží Přítomnost, samotné Bytí, Život sám, neboť jsme-li všichni Boží, neseme si Boha v sobě, každá živá bytost vyzařuje tuto esenci, živoucí jiskru, v soucítění ji zahlédneme v jejích očích, ať už ji prozradí náhlý strach o život, světlo usmiřující vděčnosti, záblesk radosti a uvědomění, nebo přímá záře lásky. Proto si s vlídností a porozuměním naslouchejme a dívejme se častěji vzájemně až do duše. Dokážeme-li se otevřít až do takové hloubky, uvidíme, jak je vše křehké, zranitelné, živé, propojené, na sobě závislé, jak nám prospívá si pomáhat, důvěřovat, namísto veškerého ubližování, pak i strach se stane zbytečným a celý náš svět se může změnit. Proud Světla, Lásky, Moudrosti a Síly - nekončící spirála energie vyzařování Živého Krista - to je kvalita, která léčí, živí a oživuje naše srdce, naše nitro. Tak to vnímám, a pak, je-li čas, meditací a radostí z tvořivé práce se snažím tuto myšlenku přenášet a stahovat do tvaru, barvy, do hmoty, aby její připomínka zůstávala s námi a aby probouzela naši laskavější tvář...   (LK)

Ludmila Kristová je výtvarnicí výstavního oddělení Západočeského muzea v Plzni. Ve své volné tvorbě se v současné době věnuje především dřevořezbě, často polychromované plastiky a reliéfy s oblibou doprovází plochým obrazem olejovou malbou, který výrazově rozšiřuje jejich energii a celkový vjem. Inspirace pramení ve starém umění doby byzantské, románské a gotické, ale i ve výrazové zkratce, symbolice a jednoduchosti tvorby rozličných etnik.

Komorní výstava ve Skokách je umístěna ve vstupních částech kostela Navštívení Panny Marie, autorka podřídila výběr prací z širšího časového období tomu, aby rozsahem, strukturou i tématickým obsahem vyhovoval prostoru a podporoval prostředí. Je k vidění několik kreseb, některé dřevořezby jsou zde zastoupeny přímo, další pak na působivých fotografiích, které přibližují propojení řezby a obrazu. O prostředí poutního místa ve Skokách Ludmila Kristová říká: „Mám ráda tamní klid, tiché vlídné vyzařování produchovnělého poutního místa i s jeho příběhy, s touhou a nadějí po zázracích i vírou v sílu Mariánského kouzla.“