Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dobré zprávy na konci sezóny

5. 9. 2011

S radostí můžeme oznámit, že kostel ve Skokách navštívilo v letní sezóně více než 2000 návštěvníků a v rámci projektu Živé Skoky 2011 a také díky sbírkám při poutních mších se podařilo nashromáždit již cca 80 000 Kč. První investicí bude patrně restaurování originálu dobrotivého obrazu skokovské Panny Marie, jehož stav už začíná být vážný. Zbylé prostředky budeme kumulovat k dalším stavebním opravám. Jak si návštěvníci mohli povšimnout, byly na jaře oplechovány provizorní stříšky ukončující báně věží a byly opět zprovozněny hromosvody, což je pro další zachování památky významný krok. Významná je také oprava dlažby kolem kostela, která zabrání zatékání vody do stavby, z bezpečnostních důvodů musel být stržen jeden z pilířků ohradní zdi kostela, který by měl být znovu vyzděn. Pokrok nastal i na trase poutní stezky, kde letos přibyly dvě lávky, byly zprůchodněny a vyčištěny některé neschůdné úseky, příjemným přídavkem je úprava studánky. Rovněž probíhá přeznačování trasy, které však komplikují rozmary letošního počasí.  Plánovaný program kulturních a společenských aktivit Živých Skoků 2011 se vcelku podařilo naplnit, letošní Živé Skoky můžeme tedy označit za úspěšné, prakticky celý červenec a srpen byl kostel obsazen službami a zpřístupněn.

Dovolte, abychom Všem návštěvníkům Skoků a všem dobrovolníkům poděkovali za poskytnuté dary, za pomoc, spolupráci a za přízeň.

Těšíme se, že se časem podaří Skokům vrátit vše, co si právem zaslouží.