Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dobrá zpráva ze Skoků

22. 4. 2016

skoky--kaple-2016.02--21-mmmmm.jpgDalší dobrou zprávou ze Skoků je, že od dubna 2016 je polní cesta z Polomu do Skoků již celá ve vlastnictví příslušných obcí, tedy města Bochova a Žlutic. Toto nové majetkové uspořádání snad konečně otevře prostor pro potřebnou obnovu této jediné přístupové komunikace do Skoků.

Polní cesta z Polomu do Skoků je dnes jedinou přístupovou komunikací z veřejné silniční sítě ke kostelu. V minulosti byla v obhospodařována státem, původně bochovským státním statkem, a po jeho privatizaci Pozemkovým fondem ČR a posléze Pozemkovým úřadem ČR. O cestu projevily zájem obce. Po roce 2007 byla její část, ležící na katastru Skoků, převedena na město Žlutice, v dubnu roku 2016 se podařilo konečně převést i druhý úsek, ležící na katastru Polomu, na město Bochov.

skoky--kaple-2016.02--16-mmmmmm.jpgStav cesty, o kterou se v minulosti nikdo moc nestaral, nebyl dobrý, a i když se spolek Pod střechou snažil v posledním desetiletí na vlastní náklady (proinvestováno několik desítek tisíc korun z darů a odpracováno mnoho brigádnických hodin) a poté i s pomocí města Žlutic o jakousi údržbu, stále se zhoršoval. Když se již nedalo jezdit po staré cestě, začalo se jezdit, jak se u nás po roce 1990 stalo nedobrým zvykem, vedle po sousedních pozemcích.  To se pochopitelně nelíbilo vlastníkům těchto pozemků, na sklonku roku 2015 byly tyto vyježděné boční cesty definitivně rozorány a kolem části původní polní cesty byla na pozemcích soukromého vlastníka v rámci projektu "Barokní krajina poutních cest ve Skokách" (financován z Operačního programu Životní prostředí, výzva XXVII, prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur) vysázena alej ovocných stromů. 

KIF_3196.JPGJak vyplývá z dobových dokumentů z 60. let 20. století, měly být Skoky na základě schválených plánů vysídleny, zástavba zrušeného sídla až na kostel, faru a hřbitov zbořena a ke kostelu měla být postavena nová silnice a také nové elektrické vedení z Polomu. V rámci výstavby Žlutické přehradní nádrže však byla realizována jen demolice zástavy včetně fary, likvidace staré silnice a elektrického a telefonního vedení, nová silnice a elektrické vedení však už bohužel ne. Zůstala jen jedna 2,5 km dlouhá, rozbitá polní cesta...

Nové majetkové poměry ve vlastnictví cesty nyní otvírají možnost pro její budoucí opravu. Obě obce připravují revitalizaci komunikace. Spolek je, stejně jak tomu bylo v minulých letech, připraven se na obnově cesty v rámci svých omezených možností podílet. Skoky jsou dnes opět živým místem, významným turistickým cílem i kulturním i duchovním centrem regionu. V trase cesty také vede krajská cyklotrasa č. 2233 nebo turistické trasy, červená KČT a Skokovská stezka, což by mohlo napomoci získat na opravu potřebné dotace.