Jdi na obsah Jdi na menu
 

28. 11. 2008

Mariánská poutní Skocká stezka

PRACOVNÍ TEXT

Obrazek

Vážení poutníci

V současné době nemáme vytvořeny podmínky pro zajištění potřebného servisu pro poutníky a další návštěvníky.  

Poutní provoz

Trasa mariánské Skocké poutní stezky má celkovou délku 57,6 km bez odboček, s cestou do Žlutic pak celkem 66,4 km. V současné době není poutní provoz nijak organizován, každý poutník si musí zorganizovat cestu sám, aktuální přehled ubytovacích, stravovacích a dalších služeb najdete v následujícím odkazu.    

Služby

U b y t o v á n í :

  

   Teplá:
 
      Klášterní ubytovna, Klášter premonstrátů Teplá, Klášter 000, 360 00 Teplá, tel./fax 353 (sekretariát), e-mail: sekretariat@kláster.cz,
          Kapacita: pokoje pro 10, 12 a 8 osob.
Vybavení: každý pokoj vybaven kuchyňským koutkem s el. vařičem, mikrovlnou troubou, lednicí a varnou konvicí, WC, umývárna s teplou a studenou vodou a sprchový kout společné.
          Cena: dohodou, cca 150,- Kč/noc/osobu.
         
    Klášterní hospic, Klášter 000, 360 00 Teplá, tel./fax: 35300000, e-mail: klaster@klaster
Kapacita: pokoje pro 2, 3 a 4 osoby.
Vybavení: samostané WC s koupelnou s teplou a studenou vodou, sprchový kout.
          Cena: 350,- Kč/noc/osobu.
 
      Penzion
   Nežichov:

S t r a v o v á n í :

 

 

Pokyny

 

Popis stezky

Kilometráž trasy

D o p o r u č e n é   e t a p y

I. etapa Klášter Teplá-Nežichov/Třebouň

II. etapa Nežichov/Třebouň-Toužim

III. etapa Toužim-Skoky-Údrč/Žlutice

Vzhledem k chybějícímu zázemí v poutním místě je třeba pokračovat ze Skoků do míst, kde jsou k dispozici nezbytné služby. Doporučujeme dva závěrečné úseky této etapy:

III.a Žlutice: Ze Skoků pokračujeme do Žlutic. Tato trasa měří 8,8 km. Ve Žluticích jsou k dispozici jak nezbytné služby, tak je zde možnost dopravního spojení s dalšími místy (Teplá, Karlovy Vary, Plzeň, Praha).

III.b Údrč: Ze Skoků se pokračuje přes Polom do Údrče, kde je k dispozici penzion. Tato trasa měří 4,5 km. V Údrči je rovněž kostel sv. Linharta o jehož obnovu se starají místní aktivisté a je příležitostně zpřístupňován. Z Údrče se lze dostat do Teplé a jiných míst (Karlovay Vary, Žlutice) pouze autobusem ze zastávky, která je cca 1,4 km od centra obce na hlavní silnici Praha-Karlovy Vary. Pro pěší cestu do Žlutic, odkud jsou další doporučené trasy pro návrat do Teplé a kde je k dispozici lepší dopravní spojení do dalších míst doporučujeme po noclehu v Údrči pokračovat zpět do Skoků a odtud dále na Žlutice. V budoucnu bychom chtěli pro tuto cestu nabídnout atraktivní trasu údolím Ratibořského potoka.

IV. etapa Žlutice-Klášter Teplá

varianta IV.a Žlutice-Bečov nad Teplou-Klášter Teplá: K návratu do Teplé využijeme vlaku. Nástupní stanice Žlutice je na trati č. 161 Rakovník-Bečov nad Teplou, vlaky zde provozují České dráhy, a. s. V Bečově nad Teplou je přestupní stanice na trať č. 149 Karlovy Vary-Mariánské Lázně, na této trati provozuje vlaky společnost Viamont, a. s. V Bečově nad Teplou doporučujeme přerušení cesty a navštěvu města, které nabízí řadu atraktivit i dobrých služeb. Navštívit je možno zdejší komplex státního hradu a zámku, kde je vystaven skvost evropského románského zlatnictví - relikviář sv. Maura. Je zde také muzeum hraček a v okolí zajímavé naučné stezky věnované např. hrdelnímu právu nebo botanické zahradě. 

varianta IV.b Krajinná (Románská) stezka: Vlastivědná naučná stezka prochází kulturně-historicky pozoruhodným územím v němž se zakonzervovaly prvky raně středověké kulturní krajiny 12. a 13. stol. Na trase jsou zaniklá panská sídla, historické vsi, románské a raně gotické kostely, pozůstatky historických cest a další zajímavosti. Vše je lemováno z větší části nedotčenou přírodou kulturní krajiny.  Krašov, Dolní Jamné i Vidžín patřily v té době mezi významná střediska kolonizace zdejšího regionu. 

 

N a u č n é   s t e z k y

NS 01 Davidova stezka - vlastivědně naučná stezka je věnovaná odkazu zdejšího rodáka, P. Aloise Martina Davida, O.Praem., tepelského premonstráta, významného vědce, astronoma a topografa. Propojuje klášter premonstrátů v Teplé (Davidův domovský klášter, v němž je uchovávána jeho pozůstalost, část archivních materiálů a sbírkových předmětů (především unikátní astronomické přístroje) je prezentována v expozici klášterního muzea), Davidův hrob na klášterním hřbitově, Davidovo rodiště - zaniklou obec Dřevohryzy s pomníkem a Branišovský vrch s unikátními zbytky Davidovy astronomické observatoře z konce 18. stol. Začátek trasy: v areálu kláštera v Teplé, stezka  je vedena v trase Skocké stezky. Celková délka trasy: 14,6 km. Upozornění: trasa není zatím vybavena informačníi panely, návštěvníci mohou použít tištěného průvodce (k dostání v pokladně kláštera).

NS 02 Svatoblažejský rybník - okružní přírodovědná naučná stezka je zaměřena na poznání zdejšího chráněného území, které je začleněno do evropské soustavy přírodních lokalit Natura 2000. Začátek stezky: na silnici z Branišova do Nežichova, na odbočce cesty ke kostelu sv. Blažeje. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz.

 

N a u č n é   s t e z k y   p ř i p r a v o v a n é

NS 03 Jeruzalémská stezka - okružní vlastivědná naučná stezka je zaměřena na poznání kulturně a historicky pozoruhodného území, jehož jádrem byl na počátku 13. století Krašovský a Jeruzalémský újezd. Na tomto nevelkém území, na pomezí tehdejších přemyslovských Čech, se dochovala na zdejší kraj nezvyklá koncentrace pozdně románských církevních památek, románských kostelů v Krašově, Dolním Jamném a Vidžíně, jejichž vznik je spojen jak s kolonizačním působením místní šlechty, tak i rytířského řádu johanitů. Začátek stezky: v Nežichově, na Skokovské stezce. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: nnnnnnnnnnn, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz.

NS 04 Sedelsko-Lhotské rybníky - vlastivědně přírodovědná naučná stezka je věnována historii rybnikářství na Toužimsku a přírodnímu biotopu rybniků. Začátek stezky: u rybníka Suchý. Konec stezky: Sedlo, Sedelský rybník. Stezka vede v trase Skocké stezky. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz. Partner: mmmm

NS 05 Útvina - okružní vlastivědná naučná stezka je věnována dějinám a památkám historického města Útvina. Začátek a konec stezky: Útvina, kostel sv. Víta. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz. Partner: mmmm

NS 06 Město Toužim - okružní vlastivědná naučná stezka je věnována městské památkové zóně město Toužim, dějinám a památkám města Toužimi. Začátek a konec stezky: Toužim, ul. Janova, zámecký pivovar. Konec stezky: Sedlo, Sedelský rybník. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz. Partner: mmmm

NS 07 Toužimské rybníky - vlastivědně přírodovědná naučná stezka je věnována historii rybnikářství na Toužimsku a přírodnímu biotopu rybniků. Začátek stezky: Toužim, ul. Za Rybníkem. Konec trasy: Velký Radyňský rybník. Stezka vede v trase Skocké stezky. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz. Partner: mmmmm

NS 08 Skoky - okružní vlastivědná naučná stezka je věnována zaniklé obci Skoky, historii místa a jeho památkám. Začátek a konec stezky: Skoky, poutní kostel Navštívení P. Marie. Celková délka trasy: 0,00 km. Správce NS: o. s. Cesta z města, Nežichov 8, 364 01 Toužim, tel.: 353, e-mail: mmmm@,mmm, web: www.cestazmesta.cz. Partner: mmmmm 

 

Mapa stezky

 Pro větší náhled klikněte na mapku.

Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky Putování krajinou Skokovské stezky