Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality

Příspěvky

Pouť českoněmeckého porozumění proběhla ve Skokách ve středu 1. května

1. 5. 2013


Formát pdf                  Formát jpg

Květnová pouť ve Skokách má dlouhou tradici, i letos se tu setkalo zhruba 200 poutníků z blízka i z dáli. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup Mons. František Radkovský, ten se u oltáře setkal s dalšími duchovními, kteří mají ke Skokům blízko, nejen geograficky. Patřil k nim opat Kanonie premonstrátů v Teplé P. Filip Zdeněk Lobkowicz se svými spolubratry, rektor ADS ČVUT Praha P. Vladimír Slámečka i příslušníci řádu oblátů z Plas. Patrně po mnoha dlouhých letech zde byla během mše svaté udělena svátost biřmování, z čehož máme velkou radost. O důstojný hudební doprovod bohoslužby se postaralo Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera, které se pak odpoledne blíže představilo svým hudebním recitálem. Skoky uvítaly také mnoho německých krajanů, mezi nimi i významné hosty. Navštívili nás Dr. Ludwig Spaenle, ministr kultury Svobodného státu Bavorsko, vedoucí památníku v koncentračním táboře Flossenbürg pan Jörg Skreigeleit, předseda bavorské centrály pro politické vzdělávání pan Werner Karg, evropský poslanec CSU pan Bernd Posselt, jednatel Paneuropaunion pan Johannes Kijas a parlamentní sekretářka paní Stephanie Waldburg. 
Během celého dne se návštěvníci Skoků setkávali s drobnými výtvarnými intervencemi projektu Vrstvy a Skoky, který realizovaly studentky pražské DAMU Aneta Grňáková, Zuzana Mazáčová a Klára Syrůčková. Nápadité instalace upozorňují na genia loci i paměť místa zaniklé vesnice. Poděkování za průběh celého dne patří zvláště bratřím premonstrátům z Teplé, členům občanského sdružení Pod střechou, panu Richardu Šulkovi a mnoha dalším skokovským příznivcům.
Fotografie z pouti naleznete zde.

 

Návštěva Würzburgu 20.4.2013

20. 4. 2013

wur1.jpgV sobotu 20. dubna 2013 se zástupci sdružení Pod střechou a chebské organizace Svazu Němců v Čechách zúčastnili diecézního setkání würzburgské organizace Ackermann Gemeinde, aby referovali o novinkách ve Skocích. 

 

Pouť Božího Milosrdenství

8. 4. 2013

img_1192.jpg

Druhá neděle velikonoční, Slavnost Božího Milosrdenství. To se i ve Skokách projevilo mnoha způsoby - zejména skrze povzbudivé kázání P. Vladimíra či hudební doprovod mše svaté Skokovským ordináriem pro scholu a lid. Milosrdenství se ale projevilo i jinak - kupř. přispěním manželů Weilgunyových a jejich přátel ku zvelebení sakristie výmalbou a instalací kamen a zkrášlení interiéru kostela květinovou výzdobou. Panu Jiráskovi z Dobré Vody děkujeme za rozšíření mobiliáře kostela o křeslo pro hlavního celebranta a kříž,  a v neposlední řadě budiž poděkování vysloveno všem, kdo jakkoli přispěli k pestrému velikonočnímu pohoštění po skončení bohoslužby, které bylo k dispozici všem poutníkům na sluncem zalité terase kostela. Sešlo se nás tentokrát jedenačtyřicet, a to je vzhledem k mrazivému počasí tohoto jarního(!) dne opravdu potěšující. Všichni jsou zváni na pouť příští, která se bude konat 1. května, kdy hlavním celebrantem bude plzeňský biskup František Radkovský.

Galerii fotografií Lucie Haschkové a Heleny Kalendové najdete zde.

 

Živé Skoky 2013 - předběžný program

28. 3. 2013

Pomalu se začíná rýsovat program letošního koncertního cyklu Živé Skoky 2013. V sobotu 6.7. nás čeká tradiční Noc světel se zpěvy z Taizé (v předvečer hlavní skokovské pouti), v pátek 19.7. malý festival písničkářů (Oldřich Janota, Jiří Smrž, Slávek Klecandr a velký objev z Vysočiny - kapela Žalozpěv). Ve středu 31.7. přivítáme ve Skokách opět po dvou letech Lenku Dusilovou, v sobotu 10.8. nás bude čekat koncert naprosto mimořádného slovenského dua Longital. A koncertní sezónu uzavře v sobotu 31.8. koncert harfenistky Kateřiny Ghannudi s jejím souborem Ensemble In Cordis. Jakmile doladíme potřebné detaily, připravíme plakát s celým letním programem.

Už dnes můžeme poděkovat našim významným podporovatelům. Živé Skoky 2013 finančně podpořil Karlovarský kraj, Město Žlutice, Nadace Život umělce a Město Bochov. Právě probíhá jednání s Nadací Český hudební fond.

 

Skoky mají svoje pohlednice!

12. 3. 2013

zimni-pruceli-001-001.jpgPředevším díky Václavu Kalendovi se nám podařilo dokončit prvních pět pohlednic s tématikou Skoků. Kromě tří fotografií kostela nabídneme příznivcům poutního místa také dvě pohlednice s dobrotivým obrazem Panny Marie Pomocnice ze Skoků. Pohlednice můžete poprvé získat na březnové pouti (10.3) a pak kdykoliv ve dnech zpřístupnění kostela. Se zahájením turistické sezóny najdete pohlednice také v blízkých infocentrech. Do léta by měla vzniknout ještě druhá série pohlednic s novými záběry a také několik reprintů pohlednic historických. Koupí pohlednic samozřejmě podpoříte obnovu poutního místa.

dve-veze-a-schody-001-001.jpg jarni-pruceli-001-001.jpg
obraz-panny-marie-001-001.jpg obraz-vyrez-001-001.jpg

 

 

Radostná Postní pouť

11. 3. 2013

img_8462.jpg

‎4. neděle postní, zvaná Laetare, čili Radostná, taková pro zhruba třicet poutníků opravdu byla! Cesty sice byly blátivé, ale slunce po dlouhé době probleskovalo i do kostela během mše svaté. Tu sloužil jako obvykle P. Slámečka, tentokrát ovšem u oltáře nebyl sám - dorazil zcela nečekaně také jeho kolega, dominikán P. Bahník. Při mši zazněly dvě hudební premiéry - žalm, složený pro tuto příležitost a Kyrie, které je součástí nově vznikajícího Skokovského ordinária. Na další části se můžete těšit během příštích skokovských poutí. Na viděnou v době velikonoční, přesněji v neděli 7. dubna!

Fotografie Heleny Kalendové a Lucie Haschkové zde:
http://www.skoky.eu/fotoalbum/fotografie-skoku/skoky-v-roce-2013/postni-pout--10.3.2013/

 

Ve středu ke Středu v Praze u sv. Bartoloměje

14. 2. 2013

ads.pngUrčitě jste si povšimli, že Skoky ožívají i během zimy především díky P. Vladimíru Slámečkovi, který zde vždy jednou za měsíc slouží poutní mši. P. Vladimír Slámečka je zároveň rektorem Akademické duchovní správy ČVUT v Praze. Pokud jste z Prahy nebo v Praze pobýváte, můžete se každou středu večer zastavit v kostele sv. Bartoloměje v Bartolomějské ulici. Po mši svaté (které začíná ve 20:00) zde vždy od 20:45 probíhá cyklus velmi zajímavých přednáškových večerů nazvaný Ve středu ke Středu. Program letního semestru najdete na odkazu http://ads.cvut.cz/aktivity/akce/vsks/program a jste srdečně zváni!

 

Rehabilitace poutního místa ve Skocích v diplomním projektu

8. 2. 2013

Pod tímto názvem byla právě na začátku února 2013 obhájena na Fakultě architektury ČVUT v Praze diplomová práce Adély Poubové. Diplomní projekt nabízí zajímavý pohled na rehabilitaci Skoků jako poutního místa. Adéle tímto děkujeme za zájem o Skoky gratulujeme k úspěšné obhajobě! Více o projektu v celém příspěvku.

 

Hromniční pouť v neděli 3. února 2013

7. 1. 2013

portret-hvezda-ctverec.jpgPoutní sezóna 2013 ve Skokách pokračovala v únoru Hromniční poutí. V neděli 3. února dorazilo do Skoků kolem čtyřiceti poutníků, kteří se nedali odradit ani hrozící nepřízní počasí. Mše svatá tradičně celebrovaná P. Vladimírem Slámečkou začala v obvyklých 14:00 svěcením hromniček a průvodem. Po poutní mši následovalo posezení s občerstvením ve vytápěné sakristii, některým poutníkům byly také předány certifikáty za absolvování poutní Skokovské stezky z Tepelského kláštera do Skoků. Fotografie z Hromniční poutě si si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Těšíme se na Vás opět v neděli 10. března, tentokráte na Postní pouti!

 

V neděli 6. ledna 2013 proběhla Tříkrálová pouť

6. 1. 2013

Poutní sezóna 2013 ve Skocích bude tak trochu mimořádná, a to tím, že se poutě budou konat poprvé během celého roku každý měsíc (rozpis poutí zde). Jako první proběhla Tříkrálová pouť v neděli 6. ledna 2013. Slavnost Zjevení Páně byla spojená se žehnáním vody, kadidla a křídy pro svěcení příbytku. Mši svatou celebroval P. Vladimír Slámečka, po jejím skončení následnovalo posezení spojené s občerstvením v příjemně vyhřáté sakristii. Celkem se v ten den sešlo 28 poutníků.

Atmosféru Tříkrálové pouti přibližuje nová fotogalerie.

 

img_0230.jpg

 

Vše dobré do nového roku s krásnými fotografiemi Skoků

21. 12. 2012

Děkujeme Martině Kožíšek Ouřadové a Vladimíru Kožíškovi za krásné fotografie prosincových Skoků, všechny si je můžete prohlédnout v jejich fotogalerii, jednu vybranou od Martiny pak rovnou připojujeme jako malý věštecký vhled do nového roku...

skoky04zm.jpg

 

Průvodce po kostelech s rezavou klikou

19. 12. 2012

Zajímavá fotogalerie Jana Lipolda na serveru Aktualne.cz obsahuje a zmiňuje také Skoky. Můžete si ji prohlédnout na odkazu
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/fotogalerie/2012/12/19/pruvodce-po-kostelech-s-rezavou-klikou/#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

 

Adventní pouť 9. prosince 2012 přilákala řadu poutníků

9. 12. 2012

portret-hvezda-ctverec.jpgV neděli 9. prosince  proběhla ve Skocích Adventní pouť s poutní mší svatou se staročeskými roráty. V kostele Navštívení Panny Marie se bohoslužba v době adventu konala znovu po mnoha letech. Adventní poutí se uzavřel letošní velmi úspěšný poutní rok 2012. Celebrantem poutní mše byl opět P. Vladimír Slámečka, rektor Akademické duchovní správy ČVUT Praha. Všem poutníkům, kterých do Skoků, v nádherném zimním, mrazivém a na sníh bohatém počasí, dorazilo neuvěřitelných 28, přišlo velmi vhod tradiční občerstvení po mši svaté. Více o pouti v celém příspěvku.

 

Sv. Blažej získal novou křížovou cestu

28. 11. 2012

sv.-blazej--vernisaz-kriz.-cesta-2012.11--8-mini.jpg27. listopadu 2012 bylo za účasti několika desítek lidí odhaleno v ruině kaple sv. Blažeje u Branišova moderní dílo studenta Vojtěcha Soukupa nazvané "Křížová cesta".

 

Poutní mše v roce 2013

28. 11. 2012

Díky P. Vladimíru Slámečkovi Vás můžeme v roce 2013 každý měsíc - ano, v létě i v zimě - pozvat do Skoků na poutní mši. K tomu musíme připočíst ještě dvě "hlavní" poutě ve Skokách a vyjde nám pěkné číslo čtrnácti poutních mší v jednom roce. Podrobný rozpis už visí na stránkách, můžete si už také stáhnout příslušný plakát.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

následující »